Jan Petter Sissener (67) er minoritetsaksjonær i oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS). Han kom derfor i mindretall torsdag ved en av de mange ekstraordinære generalforsamlingene som de siste månedene har vært en del av kampen om hvem som skal ha eiermakt i en av de mest lønnsomme bransjene i næringslivet.

Maktkjempere: Klaus Hatlebrekke, konsernsjef i NRS, bruker for tiden mørke briller etter en øyeoperasjon. Bak ham sitter Nils M. Willksen styreleder i morselskapet NTS, og på raden bak kan skimtes Jan Petter Sissener. Bildet er fra den ekstraordinære generalforsamlingen i NRS torsdag. Foto: Morten Antonsen

Ble nedstemt

NRS er del av dragkampen om oppdrettsselskapet NTS, fordi NTS eier 68 prosent av aksjene i NRS.

Sissener deltok på møtet i NRS på vegne av aksjefondet Sissener Canopus. Sissener og hans aksjefond tilhørte mindretallet på den ekstraordinære generalforsamlingen. En votering viste at kun 8,8 prosent av aksjene som var representert på møtet støttet styrets forslag om en omstridt kapitalutvidelse. Den største eieren i NRS, NTS, sto i spissen for at kapitalutvidelsen ble nedstemt med over 90 prosent av aksjene.

Ja eller nei til denne kapitalutvidelsen blir i øyeblikket betraktet som det største hindret for at Salmar kan komme til å overta NTS, inkludert datterselskapet NRS.

– Salmar står bak

Sissener sier til MN24/Adresseavisen at han vil rettslig forfølge maktkampen.

– Vi henter inn en juridisk betenkning. Den vil avgjøre hvordan og om vi vil forfølge saken videre. Vi mener at styret i NTS er juridiske forpliktet til å støtte kapitalutvidelsen, sier Sissener.

Den kjente investoren legger til at han mener at NTS har en plan som er identisk med Salmars. Flertallet av aksjonærene i NTS har solgt sine aksjer til Salmar.

– Bak dette ligger Salmar. Det kan det ikke være noen tvil om, sier Sissener.

Eks-opprører: Da kampen om NTS startet før jul i fjor, var Nils M. Williksen en av opprørerne. Nå er det han som sitter med makten. I bakgrunnen småaksjonærene i NRS Jan Petter Sissener (til høyre bak) og hans kollega Nicholas Salbu. Foto: Morten Antonsen

Maktkamp mellom mor og datter

Selv om NTS med 68 prosent av aksjene er den største aksjonæren i NRS, har de siste ukene likevel fortonet seg som en maktkamp mellom morselskapet NTS og deres datterselskap NRS. Det inntrykket ble bekreftet på den ekstraordinære generalforsamlingen. NRS hadde leid inn sine egne advokater og rådgivere, som i denne forbindelse kan kalles godt betalte leiesoldater. NTS stilte med sitt eget kobbel av advokater.

Mange av innleggene på det 30 minutter lange møtet ble fremført av de innleide advokatene. Også møtelederen var en innleid advokat.

Skurr på linjen

Ordlyden i det som ble sagt på møtet og det som er skrevet i en børsmelding NTS sendte ut torsdag morgen bærer også preg av at det for tiden ikke er god dialog mellom morselskapet NTS og datterselskapet NRS. Dette er noe av innholdet i børsmeldingen: «Dersom NRS hadde fulgt avtalen og vært interessert i kommunikasjon med NTS, …»

Enda flere møter

NTS begrunnet sitt nei til den omstridte kapitalutvidelsen med at det bare kan vedtas av aksjonærene i NTS. Derfor vil spørsmålet om kapitalutvidelsen i NRS bli tema for en ekstraordinær generalforsamling i NTS.

Mindre enn et døgn etter at en bebudet ekstraordinær generalforsamling ble avlyst, er det derfor klart at det likevel blir et slikt møte i det Rørvik-baserte oppdrettsselskapet.

På møtet i NRS i Trondheim ble det også kjent at en gruppe rundt aksjonær Hans Martin Storø vil kreve gransking av styret i NTS.

Helge Gåsø

En av aksjonærene på den ekstraordinære generalforsamlingen i NRS var Helge Gåsø. På den forrige ekstraordinære generalforsamlingen ble han kastet som styreleder av det nye flertallet i kretsen rundt NTS og NRS. Gåsø har en nøkkelrolle i konflikten, siden han er den største aksjonæren i NTS, men der er han likevel fratatt all makt.

Salmar er taus

NRS har hovedkontor i Trondheim, mens selskapets oppdrettsvirksomhet skjer i Nord-Norge og på Island. NTS

Den i verdi største dragkampen i trøndersk næringsliv noensinne ruller videre. Salmars bud på å kjøpe NTS, inkludert eierposter i datterselskaper, priser NTS til over 15 milliarder kroner.

Salmars konsernsjef Gustav Witzøe vil ikke kommentere Sisseners påstand om at Salmar ligger bak, eller si noe om hvordan avstemningen i NRS påvirker budet fra Salmar.