- Årsaken er at selskapets omsetning har vært for lav i forhold til kostnadene de har, sier bostyrer advokat Roy Gunnar Johansen i Advokatfirmaet Johansen AS etter at klesbutikken Zizzy på Sirkus Shopping torsdag begjærte seg selv konkurs.

Klesbutikken har i oppbudsbegjæringen ikke spesifisert noe ytterligere enn som så, og bostyreren sier at det er for tidlig i prosessen til at han vet noe mer inngående om de bakenforliggende årsakene.

- Det er bare trist

- De har angitt en gjeld på rundt 600.000, og har anslått verdier på rundt 155.000 kroner i boet. Det er hovedsakelig verdier fra varelageret, fortsetter Johansen.

Han sier at de så langt ikke har fått noen krav fra kreditorer, men at opplysninger fra konkursrevisoren sier at største kreditor er vareleverandørene. På konkurstidspunktet var det totalt fire ansatte i butikken. Dette var både deltids- og heltidsansatte, og bostyreren antyder at de fire ansatte totalt utgjorde rundt to årsverk.

- Det er bare trist alt sammen. Det går ikke rundt, sier Siri Linnea Hjulstad Hammer, daglig leder og eier av klesbutikken Zizzi.

Butikken omsatte i 2015 for i overkant av 2,2 millioner kroner, men endte året med et negativt driftsresultat på 258000 kroner. Før skatt endte selskapet med et underskudd på 278.000 kroner.

- For høye kostnader

Hammer ønsker ikke å kommentere konkursen noe ytterligere, men sier hun stiller seg bak uttalelsene til Irene Brown i forbindelse med at interiørbutikken til sistnevnte gikk konkurs for et par måneder siden.

- Det er for høye kostnader for en liten butikk på et stort kjøpesenter, vi hadde ikke nok kunder og det er for lange åpningstider. Det kan virke som kjøpesentrene ikke lenger ønsker det mangfoldet nisjebutikkene gir. De vil heller ha de samme store kjedene, for da vet de at betalingene kommer. Dersom de likevel ønsker nisjebutikker så burde disse butikkene fått andre betingelser fra dag én, til de hadde fått fotfeste og er i stand til å betale mer, sa Brown til Adresseavisen den gang.

Saken går inn i rekken av konkurser ved Sirkus Shopping. I oktober 2015 ble Tilbords-butikken på senteret slått konkurs av samme årsak som Zizzi. Fire måneder tidligere hadde også kjøkkenutstyrsbutikken Traktøren på senteret kastet inn kortene.