Beslutningen om å bygge enorme datasentre i regi av Facebook i Nord-Sverige og Apple i Danmark har satt fart i norske lokalpolitikere og næringsutviklere.

Nylig gikk påtroppende ordfører og næringssjefen i Tydal ut i Adresseavisen og viste fram datasentertomta de har blinket ut mellom riksveien og elva Nea.

Seniorforsker Armin Hafner i Sintef Energi forstår ønsket om å skape nye arbeidsplasser i distriktene, men sier det gir liten mening å bygge slike anlegg langt fra store befolkningssentra.

- Når man skal planlegge så energikrevende anlegg, så er det viktig med nærhet til eksisterende infrastruktur. Plasseringen er feil om de ikke har noen som kan ta imot overskuddsvarmen. Men om Tydal kommune lager en plan for overskuddsvarmen, høres prosjektet kjempespennende ut, sier han.

Nok til halve Trondheim

Kaldt klima, politisk stabilitet og tilgang til store mengder billig, grønn energi er hovedgrunnene til at verdens datagiganter har kastet blikk på Norden. Facebooks anlegg i nordsvenske Luleå kommer alene til å sluke rundt én milliard kilowattimer (TWh) i året.

De mange tusen datamaskinene som skal lagre bilder, videoer og pussigheter fra Facebook-brukere kommer til å generere enorme mengder varme, påpeker Hafner.

- Varmen er altfor verdifull til at den kan kastes bort. En TWh tilsvarer varmeforbruket til 70 000 norske husstander, sier han.

Utfordrer Ottervik

Trondheim har allerede et godt utbygd fjernvarmenett. Et eventuelt datasenter kan plasseres i nærheten av nye utbyggingsområder, som for eksempel Brøset, Ranheim eller Blaklia, mener Hafner.

- For eksempel har Trondheim ambisjoner om å være en Smart City, en by som bruker energien mest mulig effektivt. Derfor kan datalagring være et interessant område å satse på for Trondheim kommune, sier Sintef-forskeren, og viser til flere pågående og planlagte prosjekter i Stockholm.

- Trenden nå er at slike anlegg bygges nært betalende mottaker av overskuddsvarmen, som ofte er i byer, og ikke på landet, poengterer han.

Smart City er et samarbeidsprosjekt mellom Siemens, Bellona og Trondheim kommune. Studier har avdekket at det totale energiforbruket i Trondheim kan kuttes med 22 prosent dersom byens innbyggere i større grad tar i bruk velprøvd, miljøvennlig teknologi.

Ordføreren: – Vi må unne distriktene noe

Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) er lite lysten på å ta opp kampen mot Tydal og andre distriktskommuner som forsøker å lokke til seg investeringer i milliardklassen.

- Hvis Tydal får til dette, er det kjempebra. Det viktigste er å få arbeidsplasser til regionen vår. Vi må unne distriktene noe. Vi kan ikke si at alt skal legges til Trondheim, sier hun.

Ottervik erkjenner at et datasenter vil kunne få godt betalt for spillvarmen i Trondheim, men påpeker at distriktskommunene har lavere lønninger og tomtepriser.

- Vi må heller bruke kunnskapen til å se hvilken bruk Tydal kan gjøre av spillvarmen, sier hun.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.