–  To år med pandemi har slått føttene under oss, sier Kjetil Mæhle, løyvehaver og taxisjåfør i Oppdal gjennom 20 år.

Han ble selv rammet da smitten kom til bygda i mars for to år siden.

– Det kom brått, og jeg var den første som kjørte passasjerer med koronasmitte i Oppdal, som førte til at jeg måtte i 14 dagers karantene.

Det er følgene av pandemien som nå utfordrer drosjeøkonomien, og det skyldes i hovedsak to ting:

  • Nedstengte samfunn har gitt dramatisk inntektssvikt

  • Mangelen på kjøring har ført til vikarflukt fra taxiyrket

Vikarene forsvant

Mæhle medgir at det har vært en tøff tid for drosjenæringen.

– Vi er like avhengig av turistnæringa som de er avhengig av oss. Stenger hotellene og pubene, så går antall drosjer i drift ned, sier han og konstaterer at nettopp det har vært en situasjon også drosjenæringen i Oppdal har blitt rammet av.

– Jeg vil tippe vi har kjørt på 25 prosent av kapasiteten vår på helg de siste to årene, sier Mæhle.

– Det er maks! Og det har medført at vi har blitt uten helgesjåfører, selvfølgelig. De har funnet seg noe annet å gjøre, for vi har ikke hatt noen tilbud til dem, skyter Mæhles kollega og løyvehaver, Christian Jørgensen inn.

For liten stab

Bortfallet av kjøreoppdrag på helg og natt har medført at leiesjåfører har forsvunnet, er ikke det eneste problemet.

Heller ikke på dagtid har det vært normal virksomhet, ifølge Jørgensen.

– Vi har mye kontraktkjøring som har gått sin gang, men i perioder hvor skolene har holdt stengt har også skolekjøringen bortfalt.

Mæhle peker på at situasjonen med få vikarer gjør at de nå sitter med en litt for liten sjåførstab til de 12 løyvene i Oppdal taxi.

– Vi har vært tilgjengelig 365 dager i året døgnet rundt, på alle slags forespørsler, sier han.

Mannskapsmangelen gjør at de de som er igjen jobber mer enn de skal.

– Mange jobber både seks og sju skift for uka, og det fører til slutt til at folk blir sykmeldt. Da må vi finne en nøkkel for å løse dette, påpeker Mæhle.

foto
Oppdal taxi sier det er flere hensyn bak beslutningen om å parkere drosjene nattestid i midtuke. Fra v. Ole Bendik Kant, Erik Flå (styreleder), Tommy Solstad, Christian Jørgensen (løyvehaver) og Kjetil Mæhle (løyvehaver). Foto: Morgan Frelsøy

Han legger til at de har vært nødt til å finne ut hvordan de skal klare å beholde de fast ansatte uten at jobben skal bli for belastende fysisk eller psykisk.

Nattestengt

Styreleder i Oppdal Taxi, Erik Flå, forteller til OPP at de har gjennomgått hvordan de på best mulig både kan ivareta medarbeiderne – og publikums behov.

– Vi har sett på hvordan vi løser kjøringen best mulig. Det er flere ting som spiller inn, men for å få løst situasjonen nå, er det viktig å få et forutsigbart tilbud og ivareta kjøringen hvor det er mest behov, sier Flå.

Sjåførene har kartlagt når på døgnet der er lite kjøring. Det er typisk midtuke på natt og om morgenen i helgene.

– Det som nå er bestemt, er at det bli nattestengt midt i uka, og så blir det satt på flere biler i helg og i ferier, som påske, sier Flå.

Kjører natt i helgene

Jørgensen legger til at endringene innebærer at det ikke vil være noe drosjetilbud i Oppdal fem dager i uka fra søndag til og med torsdag mellom klokka 22 og 06.

Dermed vil det for eksempel ikke være taxi til passasjerer som reiser med nattogene på Dovrebanen verken sørover eller nordover.

Løyvehaver, Siri Dyveke Hoel, understreker imidlertid at drosjene i de stengte tidsrommene kjører kontraktkjøring,

– Det innebærer at syketurer blir kjørt hele døgnet fortsatt. Likedan kjører vi for toget om det ikke er i rute, og bussen har dratt fra tog- passasjerene, sier Hoel til OPP.

I helgene vil drosjene kjøre til klokka 5 om morgenen natt til lørdag og søndag. Etter dette klokkeslettet er ingen biler tilgjengelig før klokka 9 om morgenen både lørdag og søndag.

Med tanke på påska, blir det tilkalt biler fra andre sentraler, ettersom det regelrett er for få biler i Oppdal.

– Litt av utfordringen på et sted som Oppdal er at det er behov for mange biler i visse tidsrom, mens det mandag til fredag er lite kjøring på natt. Så det er bakgrunn for endringene, sier Flå.

– Hvordan har bemanningen vært i midtuke fram til nå?

– Fra og med søndag og til og med torsdag, har det brukt å være en nattvakt fra 16.00 og til 07.30. Og så har vi hatt en utkallingsvakt, sier Mæhle.

Flere nattestenger

Etter at myndighetene åpnet Norge igjen, har det gradvis blitt mer å gjøre på helg og natt.

Men taxinæringen har ennå ikke har kommet opp i oppdragsmengden som var vanlig før pandemien.

At Oppdal taxi nå har besluttet å stenge tilbudet nattestid på midtuke, sier Mæhle slett ikke er noe løyvehaverne i Oppdal er alene om.

– De har gjort det samme på Røros, Melhus og i Rennebu.

Ettersom drosjesjåførene nå får nok søvn midt i uka, forteller Jørgensen at tilbudet i helgene opprettholdes.

– Heretter kan vi være flere på jobb i helgene, om nødvendig.