- Dette er virkelig en stor dag for oss i Norsk Kylling. Det å legge ned grunnsteinen på det som skal bli det framtidige rugeriet på Støren er en milepæl, sier Hilde Talseth onsdag 18. mai, på grunnstein-nedleggelsen ved Norsk Kyllings nye rugeri på Støren.

- Dette er virkelig en stor dag for oss i Norsk Kylling, sier Hilde Talseth, som blant annet er direktør for bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling. Foto: Simen Meisdal

– Et fantastisk bygg

Talseth er blant annet daglig leder hos Hugaas Rugeri og direktør for bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling. Det nye rugeriet skal bygges på tomten til Norsk Kyllings tidligere slakteri- og foredlingsanlegg.

- Vi får et fantastisk bygg her og starter et nytt kapittel med en topp moderne produksjon. Målet er verdens beste rugeri i verdens beste næringsmiddelverdikjede. Dette får vi ikke til uten våre fantastiske kolleger på rugeriet, bøndene, veterinærene, logistikkavdelingen, sjåførene og alle andre som bidrar, sier Talseth.

- Et praktbygg

Ordfører Sivert Moen sier at ut fra skissene som er vist, så vil Engan få nok et praktbygg som vil øke Størens attraktivitet.

- Investeringen vil også bidra til lokal verdiskapning og gi nye muligheter for lokale bønder, og Norsk Kylling har stor betydning i landbruksnæringen i kommunen. Gjennom at det bygges et nytt rugeri i Engan er vi sikre på at Norsk Kylling, med Rema som eiere, og kyllingbøndene vil få det beste utgangspunktet for god slaktekylling-produksjon her på Støren, sier Moen på grunnstein-nedleggelsen.

– Norsk Kylling har stor betydning i landbruksnæringen i kommunen, sier ordfører Sivert Moen. Foto: Simen Meisdal

Våren 2023

I en pressemelding fra Norsk Kylling opplyser kommunikasjonsrådgiver Karen Gunnes at Norsk Kylling har ambisiøse mål for rugerikonseptet.

- Som den første aktøren i Norge investerer vi i innovativ og markedsledende teknologi som vil gi verdensledende løsninger for dyrevelferd og miljø. Vi velger samtidig løsninger som ivaretar våre verdier om åpenhet gjennom innsynsmuligheter i bygget som er tilrettelagt for kunnskapsdeling om vår verdikjede og ansvarlig matproduksjon. Vårt nye rugeri skal også huse et kompetansesenter med samlokalisering av rugeri og dyrevelferds- og logistikkavdelingen til Norsk Kylling, skriver Gunnes.

Målet er at rugeriet ferdigstilles våren 2023.

– Dette er en illustrasjon av det nye rugeriet slik det vil se ut når det står ferdig til neste år, sier kommunikasjonsrådgiver Karen Gunnes i Norsk Kylling. Foto: Cleve Broch AS