Oddgeir Slupphaug (48) er ny daglig leder i bedriften Belsvik Elektro AS i Heim. Han overtok formelt fra 1. januar, etter at Lars Ole Hageskal sa opp for å starte i ny jobb hos Sparebank 1 Regnskapshuset SMN på Orkanger. Hageskal hadde sin første dag hos ny arbeidsgiver mandag.

– Jeg jobbet i sju år som linjearbeider og elektriker hos det som før het Hemne Kraftlag da jeg begynte hos Belsvik for 21 år siden, sier Slupphaug, med lengst ansiennitet av alle på bedriften.

Mer administrasjon

Det er med andre ord en mann som har hatt sine timer ute i felten som nå inntar sjefstolen.

– Denne erfaringa vil jeg si er uvurderlig, sier Slupphaug, som ble ansatt etter en intern omorganisering i bedriften.

Og han har ikke til hensikt å bli ei rein «kontorrotte».

Det blir nok flere administrative gjøremål for nysjefen Oddgeir Slupphaug, men han skal fortsatt også jobbe ute i felten. Foto: John M. Myrhaug

– Jeg vil fortsatt ta oppdrag ute i felten. Men det blir nok en overgang å jobbe mindre med fag og mer med administrative gjøremål. I dette, som i mange andre fag, er det ute i produksjon verdiskapinga skjer. Samtidig som det er viktig med et solid støtteapparat her på kontoret.

– Har jobben som daglig leder vært en drøm gjennom disse åra?

– Det har jeg faktisk aldri tenkt på fordi jeg har hatt det så bra i den jobben jeg har hatt til nå, sier Slupphaug, som var installatør fram til årsskiftet.

Som før

Han overtar ei bedrift som over tid har levert meget solide regnskapstall. I tidsrommet fra 2015 til og med 2020, har omsetninga vært oppi 64 millioner kroner på det meste, og årsresultatene har ligget i størrelsesorden fra 3 til 5 millioner, og nådde nesten 10-tallet i 2019.

– Det gjør det enklere å ta over, og det gir meg en trygghet i tida framover, sier Slupphaug.

– Hvilken programerklæring kom du med til de ansatte da du fortalte at du er nysjefen?

– Det var egentlig ei kort erklæring, der jeg forsikret om at vi skal fortsette som før og ikke snu opp ned på alt, pluss at vi skal ha fokus på det grønne skiftet. Vår røde tråd skal derfor være grønn, sier han lurt.

Inviterer ungdommen

Han ser imidlertid ei stor utfordring som kan bli et hinder for videre vekst av bedriften.

– Stikkordet er rekruttering. Vi sliter veldig med å få søkere til jobber vi lyser ut. Her er både vi og andre virksomheter i Heim i samme båt. I dag har vi fem stillinger utlyst; både saksbehandler og montører innenfor elektro og automasjon, men responsen uteblir. Vi går glipp om millioner i omsetning når vi ikke greier å bemanne opp til ønsket nivå. Samtidig vet vi at oppdragene er der. Det vi har erfart er at det er vanskelig å få folk til å flytte hit, uten at de har en eller annen form for tilknytning til stedet, sier Slupphaug, og ønsker alle ungdommer velkommen innom for en prat og gjøre avtale om å bli med en montør ut på jobb for å se hva de egentlig holder på med.

– Hva må gjøres?

– Vi må komme opp med gode ideer til hvordan vil skal få Heim til å bli en attraktiv kommune å flytte til. Jobbene er her.

Kjøpt opp av kjede

Det var Morten Belsvik som etablerte Belsvik Elektro AS i 1993. Bedriften har vokst jevnt og trutt - rundt regnet med én ansatt mer per år - og teller i dag 33 ansatte.

Belsvik og kona Anita, med eierandeler på henholdsvis 51 og 49 prosent, solgte seg ut i 2019, og elektrokjeden Elscoop Group AS/Konstel AS overtok. Kjeden eier i dag over 20 virksomheter over hele landet.

– Verken publikum eller våre kunder merker noen forskjell. Forskjellene merker vi mest internt, blant annet i andre rapporteringsrutiner. Ellers er alt som før, noe som også var intensjonen da Morten og Anita Belsvik solgte bedriften, sier Slupphaug.

Belsvik Elektro sitt hovedkontor er altså på Kyrksæterøra, og de har montørbaser i Valsøyfjord og Aure. Dette er også hovednedslagsfeltet, både på privat- og bedriftsmarkedet, for virksomheten.