– Vi er veldig klar over den utfordringen som er der og skjønner selvfølgelig at det er frustrerende for lokalsamfunnet, sier Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Han har nettopp åpnet den nye gang- og sykkelbrua i Åfjord sentrum og er på vei til møter med Trøndelag fylkeskommune i Trondheim.

Ministeren sier han skjønner at det er knyttet stor interesse til flyrute-tilbudet på Fosen etter at Air Leap plutselig sluttet å fly.

– Det er helt naturlig. Når man har et tilbud som er stabilt som plutselig stopper blir oppmerksomheten rettet mot det, sier Nygård.

– Kan ikke strekke ut i tid

Onsdag mottok Samferdselsdepartementet ytterligere dokumentasjon fra Ørland kommune, blant annet med passasjertall for hvor mye flyruta har vært brukt. Det gir et viktig kunnskapsgrunnlag for behovet for flyrute også utenfor Forsvarets behov til og fra Ørland flystasjon.

– Henvendelsen ligger til behandling i departementet. Vi må prøve å finne en løsning, sier Nygård.

– Er det snakk om uker før en løsning kommer på plass?

– Det tør jeg ikke si helt presist. Vi skjønner jo at dette ikke kan strekke ut i tid, svarer samferdselsministeren.

To løsninger

Stortingsrepresentant og fosning Kristi Leirtrø (Ap) sitter i transportkomiteen på Stortinget.

Hun viser til Samferdselsdepartementets dialog med Forsvarsdepartementet i saken. I den dialogen undersøker Samferdselsdepartementet hva som lå i avtalen Forsvaret hadde med Air Leap om flyginger mellom Ørland og Oslo.

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på ferga etter Fosen-besøket torsdag. Foto: Jakob Ellingsen

– Så ser man på om det er mer effektivt og går fortere å få på plass et flytilbud om man bygger på det som ligger til grunn for rammeavtalen Forsvaret har for flyrute-kjøp med Widerøe, eller om man skal bruke penger som er satt av til nødkjøp av kommersielle ruter som følge av pandemien, oppsummerer Leirtrø.

– Det er de to alternativene vi må gå litt nærmere inn i, poengterer Nygård.

Statlig ansvar

Den forrige regjeringen flyttet ansvaret for flyrutekjøp med offentlig støtte fra staten til å bli et fylkeskommunalt ansvar. Det har dagens regjering gjort om på.

Dermed er anbudsprosessene rundt anskaffelsen av flyruter i distriktene igjen et statlig ansvar.

– Dette skal staten håndtere, sier Nygård.

Stortinget har vedtatt at man i den neste runden med anbud på statlig kjøp av flyruter gjennom FOT-nettet skal vurdere om Ørland skal inn i ordningen.

– Den vurderingen foregår nå, sier Leirtrø.

– Er det mulig å utvide FOT-ordningen til å inkludere ikke-statlige lufthavner?

– Vi må se på det. Det er ikke sikkert det er nødvendig. Det kommer an på om det er kommersielt grunnlag for flyruta her eller ikke. Det kan ikke jeg svare ut her og nå. Vi er innstilt på å få på plass flyrute, svarer Jon-Ivar Nygård.