- Vi har hatt flomlysene på Trondheim den siste tiden ettersom vi har sett at tilbudssiden er på vei ned der. Den er nå på et av de laveste nivåene for månedsskiftet juli/august, og vi forventer ytterligere press på markedet i tiden fremover, sa Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, under pressekonferansen.

De siste tolv månedene har boligprisene i Trondheim steget med 7,4 prosent, og bare i juli har prisveksten i Trondheim vært på én prosent, sammenlignet med 0,2 prosent for landet som helhet. I gjennomsnitt hadde boliger i Trondheim en salgstid på 30 dager, skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

Tyder på god norsk økonomi

- Dette er nok en sterk måned med prisvekst, og den er klart sterkere enn for eksempel Norges Bank hadde lagt til grunn at den kom til å bli. Sammen med annen informasjon fra norsk økonomi i sommer gir dette et helt klart inntrykk av at det ikke er krise i norsk økonomi. Det har heller gått bedre enn fryktet, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

Han forteller at selv om mange er overrasket over hvor kraftig veksten i boligmarkedet er, er det enkle sammenhenger som gjør at det blir slik.

- Når det går såpass bra som det gjør, og renten er såpass lav, er det ikke så overraskende at prisene stiger. Lav rente gjør at folk har råd til å ta opp større lån. Så kan en jo diskutere hvorvidt det er en boble eller ikke, men jeg tror ikke det er det. Jeg tror heller dette gir incentiver til de som sitter på gjerdet til å komme seg ut i boligmarkedet. En ser jo at om en venter en måned har prisene steget med hundre tusen. Både tallene for Trondheim og Oslo sier meg at det er mange som har råd til dette, fortsetter økonomen.

Færre boliger

- I Trondheim ble det i juli solgt 24 prosent færre boliger enn samme måned året før, og det er rundt 20 prosent færre boliger ute til salg ved månedsskiftet. På nasjonalt nivå har vi ikke hatt lavere antall boliger til salgs på vei inn i august på ti år, fortsatte Dreyer under pressekonferansen og la til:

- Dette er det mange vil beskrive som en usunn vekst som ingen ønsker seg.

Totalt er det ved utgangen av juli 364 boliger til salgs, gjennomsnittsboligen i Trondheim koster ifølge Eiendom Norge nå rett under tre millioner kroner, og i juli ble det solgt 251 boliger i byen. Totalt ble det solgt 6,1 prosent færre boliger i årets første syv måneder sammenlignet med samme tid i fjor.

På nasjonalt nivå steg boligprisen den siste måneden med 0,2 prosent nominelt, og én prosent korrigert for sesongvariasjoner, og de siste 12 månedene har den økt med 8,8 prosent. I snitt tok det 51 dager å selge en bolig i juli.

Trondheim og Oslo driver veksten

- Boligprisutviklingen i juli har vært sterk, og drevet av en kraftig oppgang til juli å være i spesielt Oslo og Trondheim. I de fleste av landets øvrige regioner er det en nedgang i boligprisene, noe som er normalt for måneden, sier Dreyer i en pressemelding.

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Den omfatter boliger som annonseres på Finn.no, noe som innebærer omtrent 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.