LO og NHO står foran et stort lønnsoppgjør, med steile fronter. Men i Trøndelag har de samlet seg om en felles oppfordring til kommunene.

– Både i by og bygd har kriminelle og useriøse aktører fått fotfeste. Aktører som målrettet driver handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, skriver de i et samlet brev til kommunene i Trøndelag.

– I det store og det hele er arbeidslivet i Trøndelag anstendig. Men vi ser noen uheldige trekk i noen bransjer, og her trenger vi at det offentlige går foran, sier Kristian Tangen, regionleder i LO.

Kristian Tangen, regionleder i LO Trøndelag. Foto: Terje Svaan

Må følge egne vedtak

Alle kommuner i Trøndelag har vedtatt at de skal ta aktive grep for å motvirke svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Men nå mener Tangen, sammen med Tord Lien, regiondirektør i NHO, at kommunene må bli enda bedre.

– Det holder ikke bare å signere et dokument. Kommunene er nødt å ta et ekstra stort ansvar her, og sørge for å faktisk følge opp sine egne vedtak, sier Lien, som Tangen for anledningen har fått med seg inn på LO-kontoret.

Et moralsk ansvar

I brevet Lien og Tangen sender til alle trønderske kommuner, oppfordrer de til “å etterleve seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp” – altså at alt kommunene bruker penger på skal leveres av seriøse aktører.

– Senest i forrige uke hørte jeg om en byggeplass på et kommunalt prosjekt uten fagarbeidere. Her må det offentlige ta sitt samfunnsansvar seriøst, og sørge for at slike ting ikke skjer, sier Tangen.

Lien mener at det offentlige har et moralsk ansvar de må være bevisst.

– Når kommuner bruker skattebetalerenes penger til å gjennomføre prosjekter, må de være sikre på at det ikke går til useriøse aktører som ikke skatter, sier han.

I Trøndelag er det anslått at kommunene og fylkeskommunen brukte 15,3 milliarder kroner på kjøp av varer og tjenester i 2020. Legger man til investeringene, som i stor grad består av bygging av bygninger og infrastruktur, er totalbeløpet på 25,4 milliarder kroner.

Koster samfunnet milliarder 

Adresseavisen/MN24 har tidligere skrevet om A-krimsenterets aksjonering mot private byggeplasser før jul. Her fant de alvorlige ulovlige forhold på tre av fire byggeplasser.

Skatteetaten anser useriøse aktører i byggebransjen som en stor utfordring. Uten at kostnaden er fastslått, er det snakk om “ganske mange milliarder årlig”, ifølge Stian B. Tingstad, koordinerende leder i A-krimsenteret i Trøndelag.

– Hvis de useriøse aktørene får fotfeste, risikerer man at skikkelige håndverkere blir presset ut. Dette er ekstra alvorlig i mindre kommuner, der du plutselig risikerer å stå uten faglærte rørleggere. Det blir dyrere på lang sikt enn det man sparer på å bruke ufaglært arbeidskraft på kort sikt, påpeker Lien, og legger til:

– Det blir som å pisse i buksa for å bli varm på føttene.

Lien representerer deler av næringslivet i regionen, gjennom NHO Trøndelag. Foto: Terje Svaan

Handler om bærekraft 

Lien og Tangen håper at en felles oppfordring fra LO og NHO kan bidra til at kommunene i større grad begynner å lede an i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

– Hvis alle kommuner følger de samme kravene og er like gode på å etterleve dem, vil det være en fordel for alle. Da vet de seriøse aktørene hva som gjelder, og hvordan de skal tilpasse seg til det, sier Tangen. Lien nikker bekreftende, og legger til:

– Hvis det offentlige klarer å unngå å bruke useriøse aktører, er det med på å gjøre at de useriøse ikke får fotfeste. Da vil færre private risikere å brenne seg på dette også.

Han tror også at det at kommunene har strenge krav, kan gjøre at næringslivet følger etter.

– Når man skal sette krav utover lovverket, og attpåtil kontrollere og følge opp at det etterleves, kan det jo bli dyrere. Men de fleste skjønner at det nå er bærekraft som gjelder, og et anstendig arbeidsliv er viktig for et bærekraftig næringsliv, sier Lien.

– Og ikke minst er det sosialt bærekraftig, skyter LO-lederen inn.

Midlertidig god stemning

Lien og Tangen er skjønt enige om at samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene er viktig, også på denne fronten.

Om den gode stemningen vedvarer når lønnsforhandlingene er i gang for fult, gjenstår å se.

Lien og Tangen foran utbyggingen av nye Trondheim Sentralstasjon. Foto: Terje Svaan