Tørrmelk er pengemaskin for trøndersk fabrikk

foto