Statens vegvesen fikk inn tre tilbudt i konkurransen om ombygging av Klettkrysset i Trondheim, og er nå ferdig med å evaluere tilbudene.

- Johs J Syltern AS har fått tilbud om oppdraget, skriver prosjektleder Odd Jostein Haugen i Statens vegvesen i en e-post til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Disse trønderske veiprosjektene kan bli startet i 2022

Valgte dyreste tilbud

Tilbudet fra Johs J Syltern AS var på 27 152 400 kroner. Dette var det dyreste av de tre tilbudene som kom inn.

De to andre tilbudene var fra Peab Anlegg AS (25 887 000 kr) og Trym Anlegg AS (25 893 000 kr).

- Dere fikk inn tre tilbud, og valgte det dyreste. Hvorfor?

- Det er flere kriterier og det var det tilbudet som totalt sett var best som ble valgt. Tilbudet som ble valgt var ikke så mye dyrere, vi fikk ganske jevne tilbud, sier Haugen.

- Grunnlag for tildeling av dette oppdraget er beste forhold mellom pris og kvalitet, der kriteriene er tilbudssum, bekrivelse av gjennomføringen, ivaretakelse av HMS og anleggets kvalitet, sier han.

LES OGSÅ: Kostnadssprekk for sykkelhotellet i Trondheim. Bilistene kan få regninga

Skal stå ferdig i oktober

Nå har de andre entreprenørene som har kommet med tilbud frist til mandag 21. februar med å klage på tildelingen.

- Hva skjer så?

- Da begynner vi prosessen med samhandlingsmøte, så signerer vi kontrakt med entreprenør og så begynner entreprenøren med prosjektering.

Dersom Vegvesenet mottar en klage vil de eventuelt måtte behandle denne først.

Prosjektlederen tør ikke si akkurat når det blir byggestart for tiltakene på Klett, men det blir trolig rundt påsketider. Frist for ferdigstilling er 31. oktober.

Utvider antall kjørefelt

Prosjektet gjelder de midlertidige tiltakene mot E6-køene som oppstår i 100-sona i Storlersbakken, som Miljøpakken vedtok i mars 2021.

Prosjektet innebærer at av-rampen fra sørgående E6 blir utvidet fra ett til to kjørefelt over en strekning på 410 meter.

Dessuten utvides selve rundkjøringen for trafikk som kommer fra sørgående E6 og som skal videre på E39, og vestgående E39 skal utvides fra ett til to kjørefelt over en strekning på 180 meter.

Bare et fullverdig toplanskryss vil kunne gi en varig sikker og god løsning på Klett, men dette skal altså ikke bygges nå. Et toplanskryss vil koste rundt 475 millioner kroner.

LES OGSÅ: Midlertidige tiltak mot Klett-køene blir dyrere enn forutsatt

Droppet planlagt toplanskryss

Egentlig skulle det bygges et fullverdig toplanskryss på Klett i forbindelse med utbygginga av ny E6 mellom Tiller og Melhus.

Dette ble imidlertid droppet - til fordel for rundkjøringa som skaper E6-køene. Køene oppstår fordi rundkjøringa ikke klarer å ta unna trafikken.

Statens vegvesen, som var byggherre for E6-prosjektet, har forklart krysskuttet med at Miljøpakken ville spare penger. De har omtalt fokuset på kostnadsbesparelser fra Miljøpakken som «ekstremt stort».