Butikkjeden CMYK har begjært seg selv konkurs. Kjeden har 260 ansatte, og flere av disse står nå i fare for å miste jobben.

CMYK har 41 butikker på landsbasis. Tre av disse ligger i Trøndelag. CMYK har to butikker i Trondheim;  en på Lade og en på Solsiden. I tillegg har de en butikk i Steinkjer.

Midlertidig stengt

Kjeden selger klokker, smykker og vesker og alle de 41 butikkene er midlertidig stengt.

- Vi jobber med å få til en løsning der 22 av butikkene videreføres. Dette er butikker som har levert gode resultater hele tiden. Vi har jobbet lenge med å avvikle eller få en bedre plassering på butikker som har hatt svake resultater. I mange tilfeller lot det seg løse, men fra sommeren 2015 ble det vanskeligere å få kjøpesentrene med på å endre plassering eller si opp kontrakter, sier styreformann Lennart Wallmann i selskapet til BT.no

CMYK-butikkene er organisert under CK Retail AS.

Lise Færøvik, daglig leder i CK Retail AS, bekrefter overfor Adresseavisen at konkursen også rammer butikkene i Trøndelag.

Legger ned på Lade

- Butikkene våre i Trøndelag er midlertidig stengt, den på Lade vet vi legges ned og det samme gjelder den i Steinkjer. Butikken på Solsiden er vi litt mer usikker på. Vi har kjøpt opp flere av butikkene i boet og vil drive videre med disse. Dette er butikker som har god beliggenhet og er sunne butikker. Butikken på Solsiden er en av disse, sier Færøvik.

Til sammen har CMYK 13 ansatte i Trondheim.

Nylig ble også leketøysbutikken Yes! på Lade slått konkurs.

Konkursen forklarer Færøvik med et stadig tøffere marked.

- Dagens retailmarked er tøffere enn det noen gang har vært og for oss som importerer alle varer har dagens kronekurs også påvirket marginene våre og dermed forverret situasjonen, sier Færøvik som antar å gi et endelig svar på hva som skjer med butikken på Solsiden i løpet av neste uke.

- Vanskelig situasjon

- Vi har god dialog med de ansatte, både de som dessverre har mistet jobbene sine og de som skal fortsette. Dette er en vanskelig situasjon som påvirker mange mennesker, legger Færøvik til,

Det foreløpige regnskapet for 2015 viser et negativt driftsresultat på nesten 15 millioner kroner. I 2014 var driftsresultatet på minus ti millioner. Selskapet hadde også i 2013 røde tall.