Flertallet vedtok tirsdag å be rådmannen legge til rette for et høyere antall boliger på Nyhavna enn det som ligger i forslaget til kommunedelplanen for området.

Kommunalråd Marek Jasinski i Arbeiderpartiet fremmet på vegne av eget parti, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti forslaget som ble vedtatt.

«Formannskapet mener de estimerte 2500 nye boligene i kommunedelplanen for Nyhavna er for få til å oppfylle bystyrets vedtak om en offensiv urban utvikling ved å utnytte havneområdene. Formannskapet ber Rådmannen legge til rette for et langt høyere antall boliger, samt en større variasjon i byggehøyde», er første punkt i forslaget.

- Nærmere Wiig

Mens administrasjonen foreslår at det bygges 2500 boliger på Nyhavna, har arkitekt Ole Wiig og hans arkitektfirma Narud Stokke Wiig tegnet er forslag hvor det bygges tre ganger så mange boliger på Nyhavna, med plass til rundt 15 400 personer.

Jasinski kan foreløpig ikke si hvor mange boliger Arbeiderpartiet går inn for på Nyhavna.

- Det er avhengig av konsekvensene for uteområdene. Vi er nok nærmere det Ole Wiig har foreslått enn rådmannens forslag. Det må også være mer variasjon i byggehøydene enn det rådmannen foreslår på fem til sju etasjer, sier Jasinski.

Ikke sendt tilbake

I forslaget som fikk flertall i bygningsrådet sier punkt to at det er en forutsetning for utviklingen av Nyhavna at kommunen har erstatningsareal tilgjengelig for den plasskrevende industrien som i dag holder til i havneområdet.

Kommunalråd Ingrid Skjøtskift fra Høyre foreslo at rådmannens forslag til kommunedelplan for Nyhavna sendes tilbake til administrasjonen for revidering, før den igjen behandles av bygningsrådet. Også Høyre mener planen må åpne for et betydelig større antall boliger enn det rådmannen har foreslått, og for høyere bygg og større variasjon i byggehøyde.

Høyres forslag ble nedstemt, og kommunedelplanen skal derfor opp til politisk behandling i bystyret.

- Nyhavna skal utvikles over lang tid fremover, og derfor er det unødvendig å sende planen tilbake til rådmannen. Vi har gjort et tydelig vedtak og rådmannen må strekke seg langt for å få inn flere boliger, sier Jasinski.

Byplansjef Hilde Bøkestad bekreftet i bygningsrådet at hun har forhåpninger om at de kan justere opp antallet boliger før kommunedelplanen skal behandles i bystyret.

- Bortregulerer kaifrontene

Kommunalråd og gruppeleder Geirmund Lykke i Kristelig Folkeparti er også positiv til et høyt antall boliger på Nyhavna.

- Nyhavna er sentrumsnært, solrikt og med masse historie. Det er særlig attraktivt med et høyt antall boliger som vil gi muligheter for byfortetting, og det vil dermed bli mindre press på dyrkamarka i byen, sier Lykke.

Kommunalråd og gruppeleder Ottar Mikkelsen i SV sier det ikke er sikkert de vil støtte forslaget om flere boliger på Nyhavna. Mikkelsen er opptatt av bedriftene som er på Nyhavna og havneaktiviteten.

- Dersom vi bortregulerer kaifrontene, har vi gjort noe som er irreversibelt for lang tid. Hvis vi i framtiden får større muligheter til sjøtransport, har vi sagt fra oss muligheten. I Ole Wiigs forslag er alt av kaifronter borte. Vi legger også planer for bruken av området før vi har løst problemene for bedriftene som er der i dag og skal bort, sier Mikkelsen.