- Aluminiumprisen har fortsatt å styrke seg, men resultatforbedringen av det har blitt noe motvirket av økte kostnader knyttet til råvarer i produksjonen. Salgsvolumet er noe ned i fjerde kvartal sammenlignet med tredje, men det skyldes vanlige sesongmessige svingninger i etterspørsel, sier Eivind Mikalsen, fabrikksjef ved Hydro Sunndal, i en pressemelding.

Mikalsen gir seg for øvrig i juni som toppsjef ved Midt-Norges største industriarbeidsplass, hvor det i 2018 vil skje investeringer for oppimot en kvart milliard kroner.

Ny årsrekord

Fabrikksjefen sier at det ikke bare er høyere metallpriser som gir Hydro Sunndal sitt beste resultat siden 2007.

- Vi har hatt god og stabil produksjon i alle deler av anlegget, med ny årsrekord for produksjon i elektrolysen, et solid drevet karbonanlegg, og gode resultater i PFA-støperiet. Vi har også hatt stor aktivitet og bra framdrift i vårt produktivitetsprogram P-2019, som støtter opp om vårt mål om å være blant de mest produktive aluminiumverkene i verden, sier Mikalsen.

I 2017 tok Hydro flere investeringsbeslutninger med stor strategisk betydning for aluminiumsprodusenten i Sunndal, som ny massefabrikk og strømøkning. I fjerde kvartal ble også automatiseringsprosjektet for selvbetjent system for bad- og metallprøver i elektrolysen ferdigstilt og iverksatt, som gir både økt effektivitet og sikrer bedre prosesskontroll.

Satser på kompetanse

En viktig del av Hydros satsing på fabrikken i Sunndal er kompetanseheving, blant annet gjennom et utviklingsprogram innen organisasjonsutvikling og kompetanse. Dette arbeidet vil fortsette i årene fremover.

- Vi satser stort på kompetanseløft for våre ansatte, og har et fantastisk utgangspunkt med en meget kompetent og forbedringsvillig organisasjon. Vi er stolte av samarbeidet vi har med fylket, lokale skoler og næringsliv for å videreutdanne våre operatører og tilby attraktive og fremtidsrettede lærlingeprogram, forteller Mikalsen. Mikalsen trekker spesielt frem satsingen på Newton-rom og verkets nyinnkjøpte treningsrobot. Roboten vil brukes i lærlingeløpet, til trening samt til videreutdanning av verkets ansatte. Den kan også etter hvert bli tilgjengelig for Newton-senteret.

Bekymret over økte nettkostnader

Statnett la nylig fram forslag til ny tariffmodell for perioden 2019–2022. Går forslaget gjennom, vil nettariffen for industrien øke betraktelig, noe som slår direkte inn på bunnlinjen til Hydro Sunndal.

- Med dette forslaget vil vi få en ekstrakostnad på opp mot 100 millioner kroner i 2020, og i årene etter vil kostnaden øke enda mer. Slike uforutsette ekstrakostnader gjør fremtidige investeringer vanskeligere å gjennomføre. Det skaper større usikkerhet om hvilke fremtidige kostnader vi skal basere beslutningene våre på, sier Mikalsen. Statnetts forslag til ny tariffmodell er ute på høring frem til 16. mars.

Samtidig slipper Hydro maskinskatten, noe som sparer selskapet for vel 20 millioner kroner.

Sykefraværet på 4,5 prosent

Sikkerhet er alltid førsteprioritet hos Hydro. I 2017 har verket satset sterkt på sikkerhetsarbeidet og opplevd en positiv utvikling, med et snitt på 4,5prosent sykefravær for året under ett.

- I 2017 har vi gjort store forbedringer med å redusere risiko innenfor sikkerhet. I tillegg vil vi gjennomføre flere automatiseringsprosjekter i 2018, som ikke bare gir økt produktivitet, men også bedre produktkvalitet og personsikkerhet. Dette er viktige aktiviteter for å sikre at vi alltid har en trygg arbeidsplass, forteller Mikalsen.