Det er bra konsernsjef Finn Haugan (64) har to ører. Hvis ikke hadde gliset gått hele veien rundt. Bankveteranen har opplevd både opp- og nedturer.

Et kanonår

Ikke minst har banken under hans 26 år som toppsjef i mange år hatt kraftig vekst, der den tjener mer, får flere kunder og tar innersvingen på konkurrentene. Men makan til tallene for 2017, det har heller ikke Finn Haugan tidligere opplevd: Antall kunder øker kraftig, overskuddet øker enda mer, mens utlånstapene går ned.

Det foreløbige årsregnskapet for 2017 viser at overskuddet før skatt i Sparebank 1 SMN økte med 12 prosent, til nesten 2,3 milliarder kroner. Med det befester banken rollen som lokomotiv for økonomien i Trøndelag og på Nordvestlandet. Det er ikke mange bedrifter, om noen, som i rene tall tjener mer penger enn landsdelens største bank.

Etter at skatt er betalt, sitter Finn Haugans bank igjen med vel 1,8 milliarder kroner i overskudd etter fjoråret.

Antall kunder øker

Banken som allerede har en skyhøy markedsandel, fortsetter å kapre kunder. I en pressemelding blir det opplyst at 12 000 personkunder og 1200 bedrifter valgte Sparebank 1 SMN som sin nye hovedbank i 2017. Utlån til personkunder økte med 10,4 prosent, til 98,7 milliarder kroner siste tolv måneder, noe som er betydelig høyere enn generell markedsvekst. Utlånsveksten inkluderer utlån både til eksisterende og til nye kunder. Utlån til næringslivskunder økte med 4,1 prosent, til 49,1 milliarder kroner. Banken opplyser at veksten i hovedsak kommer fra småbedrifter.

Lavere tap

I 2016 hadde Sparebank 1 SMN store tapsavsetninger til rederier som selger tjenester til oljenæringen, og som fikk problemer etter oljenedturen. I 2017 er tapene blitt betydelig redusert, med en nedgang på 175 millioner kroner til 341 millioner. Banken opplyser at tapene i hovedsak fortsatt knytter seg til offshoresegmentet. Samlede utlån er ved utgangen av 2017 på 148,8 milliarder kroner. Av dette er 50 milliarder lån til næringslivskunder, mens resten er utlån til personkunder.

Presset sitronen

Netto renteinntekter økte i fjor med 296 millioner kroner. Det er ikke bare økt antall nye kunder som får Haugan til å smile. Som en rekke andre banker, økte i fjor Sparebank 1 SMN den såkalte rentemarginen. Dette er differansen mellom det banken betalte i innskuddsrenter og det lånekunder måtte ut med for å låne penger.

Deler ut mer

Siden Trøndelags største bank gjør det godt, er styret i Sparebank 1 SMN innstilt på å drysse mer over eiere og samfunn. Bankens styre foreslår at 50 prosent av overskuddet deles ut til eierne og samfunnet. I 2016 ble 37 prosent av overskuddet delt ut. Styret foreslår å øke utbyttet med 47 prosent fra 2016, til 4,40 kroner per egenkapitalbevis. Styret anbefaler en avsetning på 252 millioner kroner til Sparebankstiftelsen SMN og 70 millioner til allmennyttige formål i Trøndelag og på Nordvestlandet.