Kombinasjonen av en returavtale med Tyrkia og flere av regjeringens 40 nye forslag for å stramme inn på asylpolitikken vil gi store konsekvenser for flyktninger og asylsøkere i Norge.

Norge og Tyrkia enige om returavtale.

Bare dager før høringsfristen for regjeringens forslag går ut, reagerer flere av partiene på Stortinget.

- Vi har så langt bare uttalt oss om to forslag vi er negative til. Resten vil vi se i sammenheng. Når det nå rulles ut konsekvenser som regjeringen verken har drøftet eller opplyst om, øker sjansen for at vi må si nei til flere. Det vil i det miste bli behov for en svært tydelig innramming på flere av tiltakene for at de ikke skal slå feil ut, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen.

Laget for stanse

I høringen om den store innstrammingspakken skriver regjeringen at familiegjenforening bør kunne avslås dersom familien har sterkere tilknytning til et annet land:

«Dette vil kunne være tilfelle der familien er bosatt i et trygt tredjeland. I slike tilfeller vil det etter omstendighetene kunne være mer naturlig at familielivet gjenopptas i vedkommende land enn i Norge».

- Vi tenkte spesielt på Tyrkia og returavtalen da vi foreslo dette, sa statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) onsdag.

Mange av de syriske flyktningene, som har kommet til Norge, har nettopp sine familier i Tyrkia. Nå vil disse, selv om de er innvilget opphold i Norge, kunne bli henvist til Tyrkia for familiegjenforening.

- Dette er veldig viktige og nye opplysninger for offentligheten og Stortinget. Det fremstår som om regjeringen holder tilbake opplysninger og konsekvenser av forslagene sine. Det er oppsiktsvekkende at de ikke har drøftet dette i høringsbrevet, sier Pedersen.

Flertallet ryker

Regjeringens støtteparti Venstre foreløpig ikke vil gå inn i en vurdering av regjeringens ulike forslag, men kilder i partiet betrakter deler av innstrammingspakken som "en ønskeliste fra Frp". Det andre støtteparti, KrF, er imidlertid krystallklar:

- Jeg tror ikke regjeringen får flertall for å stramme inn på dette. Vi sier nei. Effekten av et regjeringens forslag, er at hele og flere familier vil legge ut på flukt. Det vil vi ikke ha noe av, sier Toskedal.

Onsdag kveld bestemte KrFs stortingsgruppe seg for å si nei til forslagene om innstramminger på retten til familiegjenforening.

SV mener regjeringen har seg selv å takke for at de nå mister støtte, forslag for forslag.

- Det store hastverket har gjort det vanskelig for offentligheten, organisasjoner, opposisjonen og media å skaffe seg oversikt over konsekvensene. Mange av forslagene er det ingen som kjenner rekkevidden av. Det bekymrer meg, sier partileder Audun Lysbakken.

Klar for returavtale for Tyrkia

Partiene på Stortinget er positive til arbeidet med å få på plass en returavtale med Tyrkia, også for muligheten til å bruke Tyrkia som såkalt trygt tredjeland for retur av asylsøkere uten beskyttelsesbehov.

- Det må selvfølgelig skje i tråd med folkeretten og menneskerettighetene, og vi må være sikre på at det er et vern mot videresending til utrygge land, sier Helga Pedersen.

Heller ikke SV har problemer med retur til Tyrkia.

- Men en av de store bekymringene er at EU – og Norge – med en avtale på plass begynner å se gjennom fingrene på tyrkiske menneskerettighetsbrudd og overgrep mot kurdere. Det vil jeg advare sterkt imot, sier Lysbakken.

Oppsiktsvekkende: Regjeringen har verken drøftet eller opplyst om konsekvensene av enkelte innstrammingsforslag, mener Helga Pedersen (Ap). Foto: Larsen, Håkon Mosvold, NTB scanpix