Selskapet er blant annet operatør for Draugen-feltet i Norskehavet, og hadde i fjor samlede inntekter på nær 3,9 milliarder kroner, viser regnskapstallene som ble sendt ut fredag morgen.

Okea også medeiere i feltene Gjøa, Yme og Ivar Aasen, og selskapet nyter godt av både høye oljepriser og rekordhøye priser på gass i Europa.

I årets siste tre måneder hadde selskapet derfor inntekter på 1,7 milliarder kroner, noe som er like mye som selskapet fikk inn i hele 2020.

Driftsresultatet endte på 2,3 milliarder kroner, sammenlignet med et driftsunderskudd på 1,2 millioner kroner året får.

Selskapets resultatet etter skatt endte på 603 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 603 millioner i 2020, viser tallene.

Selskapet hadde i fjor en gjennomsnittlig produksjon på 15 530 fat per dag, noe som var en nedgang fra 16 147 fat per dag året før.