Onsdag klokken 11 legger finansminister Siv Jensen (Frp) frem revidert nasjonalbudsjett. Nederst i saken kan du følge oppkjøringen og fremlegget direkte.

Som vanlig har det kommet en rekke lekkasjer før fremleggelsen. Her er en oversikt:

 • Midler til en videre utredning av forskningsparken Ocean Space Centre i Trondheim.

 • 1000 flere tiltaksplasser per måned i andre halvår for å motvirke veksten i arbeidsledigheten.

 • Utvidelse av permitteringsordningen slik at det blir mulig å motta dagpenger i 52 uker – mot 30 uker nå.

 • Endringer av dagpengereglene for å gjøre det enklere å kombinere arbeidsledighetstrygd med utdanning.

 • 65 millioner kroner til elektriske ferjer og annen grønn skipsfart.

 • Ytterligere 50 millioner til programmet Demo2000, som støtter teknologiprosjekter i olje- og gassnæringen.

 • 30 millioner til prosjektet «Saving Oseberg», som dokumenterer tregjenstander fra Osebergfunnet.

 • 21 millioner til å utvide ordningen med bostøtte for flyktninger i bokollektiv.

 • 12 millioner til dialoggrupper for å redusere vold i og utenfor norske asylmottak.

 • 4 millioner til at flyktninger skal kunne lage skolelunsj.

 • 21 millioner i ekstrabevilling til opprydding i kommunene Eigersund, Lund og Kvinesdal etter ekstremværet Synne i fjor vinter.

 • 10 millioner til en informasjonskampanje om hjerneslag.

 • Innføring av momsfritak for butikker som gir bort mat til veldedige formål.

 • Økt låneramme til Det internasjonale valutafondets (IMF) låneordninger for lavinntektsland til om lag 7 milliarder.

 • Forslag til mandat for et nytt statlig fond med en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner til investeringer i selskaper som utvikler og bruker grønn teknologi.