Det melder bankene i en pressemelding fredag morgen.

Styrene i Hemne sparebank og Åfjord sparebank har besluttet å samle de to lokalbankene. Den sammenslåtte banken skal være en styrke for innbyggerne og næringslivet i regionen, står det i pressemeldinga.

Beholder bankkontorene

Den nye banken vil få en desentralisert kontorstruktur, der dagens tjenestetilbud skal opprettholdes ved alle kontorene. Kundene i den sammenslåtte banken vil derfor oppleve at de fire kjente bankkontorene på Årnes, Kyrksæterøra, Fillan og Sistranda videreføres.

Ingen av de ansatte skal sies opp som en følge av en sammenslåing. Hemne sparebank blir juridisk overtakende bank og bankens forretningsnavn blir Trøndelag sparebank, ifølge pressemeldingen.

Forretningsadressen blir ved et nyopprettet kontor på Brekstad. De to bankene har ikke overlappende bankkontorer og ved å etablere det nye kontoret på Brekstad, dekker den nye banken et sammenhengende marked i sterk vekst langs Trøndelagskysten, skriver de.

- Stordriftsfordeler

De oppgir følgende årsaker til å slå seg sammen: Å redusere operasjonell risiko, bygge større fagmiljøer og ytterligere forsterke bankenes posisjon i regionen som en rådgivende bank nær kundene. Samtidig gir den økte størrelsen en større løfteevne overfor det lokale næringslivet, skriver de.

– Når vi velger å fusjonere er det for å utnytte de mulighetene som ligger i å bli en større bank for hele Trøndelagskysten. Med en større bank som er trygt forankret i lokalsamfunnet kan vi oppnå stordriftsfordeler og lavere kostnader samtidig som vi kan øke den lokale kompetansen og frigjøre mer ressurser til glede for både privat- og næringslivskundene, sier adm. banksjef Inge Hårstad i Åfjord sparebank i pressemeldinga.

59 årsverk

Den sammenslåtte banken vil ved tidspunktet for inngåelse av intensjonsavtalen ha fire bankkontorer og 59 årsverk.

Det er foreslått at nåværende styreleder i Åfjord sparebank, Arnar Utseth, blir styreleder i den sammenslåtte banken, og at nåværende styreleder i Hemne sparebank, Lars Bjørnar Lyngmo, blir nestleder i styret.

Nåværende banksjef i Hemne sparebank, Tor Espnes, blir administrerende banksjef, mens viseadministrerende banksjef blir Inge Hårstad.

Fra 1. januar 2023

Partene opplyser at de vil igangsette en gjensidig selskapsgjennomgang og nærmere forhandlinger om vesentlige vilkår for fusjonen.

Bankenes målsetning er at fusjonsprosessen vil bli endelig besluttet i bankenes respektive forstanderskap og generalforsamling innen utgangen av 2. kvartal 2022.

Etter foreløpig tidsplan legges det opp til gjennomføring av sammenslåingen 1.1.2023.