– Vi må regne med at strømprisen kan bli høyere enn man er vant til om våren, sier sjef i Norges vassdrag- og energidirektorat, Kjetil Lund, til NTB.

Ukraina-krisen har allerede ført til høyere priser på gass, kull og strøm i Europa. De nye sanksjonene hever prisene ytterligere.

Tirsdag ble det kjent at Tyskland stanset godkjenningen av gassledningen Nord Stream 2, som et ledd i sanksjonene mot Russland.

Ledningen er bygget og skulle frakte russisk gass til Europa, men ikke satt i drift.

256 milliarder mer i kassen

Det innebærer ifølge økonomer at prisen på norsk gass blir høyere, noe som fører til mer penger i statskassen.

Russland har de siste månedene holdt tilbake gass til Europa. Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har ifølge TV 2 regnet på hvor mye Norge har tjent på at Russland har holdt tilbake gass til Europa de siste månedene.

Han har landet på at summen fra oktober til januar er 256 milliarder kroner mer på norsk gasseksport, enn forrige år.

Dyrere for forbrukerne

Norske forbrukere har derimot betalt mer for strømmen, det vil fortsette også de neste månedene, blant annet på grunn av Ukraina-krisen.

Sjeføkonomer og en analytikere E24 har snakket med, sier at krisen får konsekvenser for nordmenns lommebok på flere områder:

* Høyere olje- og gasspriser som fører til økte drivstoffpriser.

* Økte strømpriser som følge av høyere energipriser.

* Høyere matvarepriser dersom «Europas kornkammer» rammes.

* Raskere renteheving hvis høy prisvekst fortsetter.

– Siden Russland er en av verdens største produsenter og eksportører av olje og gass, vil en potensiell konflikt kunne få svært store følger for verdens olje- og gassmarkeder, spesielt Europas marked, sier sjefanalytiker Thina Margrethe Saltvedt i Nordea til E24.

Regninga kan likevel bli lavere enn i vinter

NVE-sjef Kjetil Lund sier at høye gasspriser i Europa er den viktigste årsaken til vinterens høye strømprisene her til lands.

– Det er ikke den eneste årsaken, vær og vind betyr også mye for strømprisen, men gassprisen er den viktigste. Hvis gassprisen forblir på et høyt nivå, vil det bidra til at også norske strømpriser forblir på et høyt nivå, sier Lund til NTB.

Likevel er det ifølge Lund grunn til å tro at strømregningen til folk blir lavere de kommende månedene enn den var i vinterhalvåret.

– Strømutgiftene folk har, er mye lavere om våren og sommeren enn en kald vinterdag. Derfor vil nok likevel utgiftene folk har til strøm, gå ned, sier Lund som påpeker at det er stor usikkerhet knyttet til situasjonen.