Det kan bli vedmangel også denne vinteren: «Det er tendenser til ville tilstander»

foto