– Bedriften her på Øysand leverer forskaling til byggebransjen fra nord for Dovre og opp til russergrensa. Det så lyst ut for vår bedrift fram til Putin kom, og vi håper at det snart blir slutt på krigen i Ukraina, sier markedssjef Tore Pedersen i Doka.

Bedriften Doka holder til i industriområdet på Øysand, og avdelinga i Melhus har 25 ansatte. Totalt i Doka Norge er det 65 ansatte. Pedersen forteller at bedriften har to søsken som eiere, og dette er et østerisk selskap som ble grunnlagt for 154 år siden. Doka har også ei avdeling i Russland, men på grunn av krigen har avdelinga i Melhus ikke så mye kjennskap til hvordan det går med den.

Starten på bedriftens avdeling i Norge var på Heimdal i 1999, og for 10 år siden flyttet Doka til Øysand der bedriften leier lokaler av Ivar Koteng og Anton Jenssen gjennom Gulosen Eiendom.

E6-bygging og hoppbakke

Den som har kjørt på E6 har ikke kunnet unngå å se at forskaling er en viktig del av bruer og tunneler. Ett eksempel er Hofstadtunnelen som får et ekstra løp i forbindelse med bygging av firefelts motorvei fra Melhuskrysset til Kvål.

– Vi leverer forskaling til byggeprosjektene for E6 nord og sør for Trondheim, og er med på jernbaneprosjekter. Bedriften er også med på store byggeprosjekt i Trondheim som hoppanlegget i Granåsen, St. Olavs hospital og boliger, forteller Pedersen.

I likhet med andre bedrifter, har Doka lagt bak seg en periode der det måtte settes inn tiltak for å unngå at de ansatte ble slått ut av covid-19 samtidig. Pedersen forteller at de ansatte jobbet to skift.

Nå er det altså uroen rundt krigen i Ukraina som er blitt merkbar i form av økte råvarepriser og mangel på råvarer. Markedssjef Pedersen er likevel optimist, og han forteller at markedssituasjonen i Midt-Norge er på det jevne. Regionen har flere store byggeprosjekter.

Klimaavtrykk

Klimaavtrykk og miljøsertifisering er noe som opptar mange, og de ansatte var fornøyde da de torsdag kunne motta beviset på at Doka-avdelinga på Øysand er blitt Miljøfyrtårn. Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) overrakte skiltet for Miljøfyrtårn under en mottakelse i bedriftens lokaler.

– Her i bedriften jobber vi mye med å bytte over til elektrisk drift, og vi har hatt fossilfrie trucker i fem år. I Norge er vi heldige med at strømmen er grønn, og det er noe annet ute i Europa. Det er et mål å unngå mye transport mellom avdelingene. I Norge har Doka avdelinger her i Melhus, i Oslo og i Bergen. Vi setter krav til våre underleverandører om at de må benytte miljøvennlig teknologi, sier Pedersen.

Torsdag var det overrekkelse av beviset på Miljøfyrtårnet, og det skjedde hos Doka Norge på Øysand. F.v. miljøvernrådgiver Dag Petter Hollekim, ordfører Jorid Jagtøyen, kontormedarbeider Fredrik Hellan, markedssjef Tore Pedersen, lagermedarbeider Robin Leistad, lagersjef Geir Sund, og lagermedarbeider Henrik Aurtande. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Sortering

Lagersjef Geir Sund forteller at de ansatte lenge har holdt på med kildesortering, og at spesialavfall sorteres ut og legges i en egen container. Containeren blir tømt av firmaet Ragn-Sells.

– Vi synes at vi begynner å få et høvelig greit opplegg for sortering og tømming. Mesteparten av det vi jobber med, er treverk og stål. Utstyr blir reparert i stedet for at det skal kjøpes nytt. Kundene våre er opptatt av miljøvern, forklarer Sund.

Når utstyr kommer inn til bedriftens lokaler etter bruk på byggeplasser, blir det spylt med store mengder vann. Jobben er arbeidskrevende, men bedriften har ennå ikke funnet oppgaven egnet for roboter fordi det er ulike størrelser på kassettene skal spyles.

– Beviset for Miljøfyrtårn er en anerkjennelse av det vi har holdt på med i alle år. Det er et merke på at vi tar miljø på alvor, sier lagermedarbeider Robin Leistad.

Ordfører Jagtøyen sa blant annet under overrekkelsen av beviset for Miljøfyrtårn, at Melhus er avhengig av næringslivet og innbyggerne når det gjelder miljøvern.

Bak lagersjef Geir Sund i Doka Norge henger fotografier som viser eksempler på jobber bedriften har utført Foto: Gunn Heidi Nakrem
Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) pakker ut metallskiltet for Miljøfyrtårn. T.h. markedssjef Tore Pedersen. Foto: Gunn Heidi Nakrem