De økte strømprisene i 2021 har sterkt bidratt til inntekts- og lønnsomhetsveksten, skriver selskapet i en børsmelding torsdag morgen.

Den gjennomsnittlige kraftprisen i det midtnorske prisområdet firedoblet seg fra 2020 til 2021, fra 10 til 41 øre per kilowattime.

– Som energiprodusent lever vi av og med strømprisene. I 2020 var den veldig lav, og i 2021 var den vesentlig høyere. Vi har økt kraftproduksjonen vår betraktelig de siste årene gjennom utbygging av ny vindkraft, kontinuerlig oppgradering av vannkrafta og ved å optimalisere hele produksjonsløpet, noe vi nå får betalt for, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i meldingen.

Trønderenergi selger kraften både i spotmarkedet og på lengre fastprisavtaler, og oppnådde i fjor en gjennomsnittspris på 40,1 øre per kilowattime, en økning fra 16,7 øre i 2020.

– Fortjener honnør

Driftsresultatet økte fra 425 millioner kroner i 2020 til 651 millioner kroner i fjor.

– Vi har forbedret og utviklet driften og virksomheten selv om vi sto midt i en pandemi, og mange jobbet hjemmefra. Det er jeg er godt fornøyd med, og noe hele organisasjonen fortjener honnør for, sier Gjersvold i meldingen.

Samlet fikk Trønderenergi et resultat før skatt i 2021 på 420 millioner kroner. Det er ned ti millioner kroner fra 2020, da en stor engangsgevinst ved salg av eierandelen i energiselskapet Neas dro resultatet kraftig opp.

Trønderenergi eies av 19 trønderske kommuner og av pensjonsselskapet KLP. For tredje år på rad foreslår styret å betale ut et utbytte på 200 millioner kroner til eierne, ifølge børsmeldingen.

– En viktig del av samfunnsoppdraget vårt er å bidra med utbytte til våre kommunale eiere, slik at de kan tilby innbyggerne sine best mulig tjenester, sier Gjersvold.

Årsregnskap
Trønderenergi konsern
Millioner kroner20212020Endr. i %
Inntekter1519642137
Driftsresultat65142553
Resultat før skatt420430- 2

Deler opp selskapet

2021-regnskapet kan bli det siste fra Trønderenergi i dagens form, ettersom ledelsen i mars varslet at de ønsker å dele selskapet i to.

Den tradisjonsrike vannkraften blir beholdt i et «mini-Trønderenergi», mens Gjersvold selv skal lede et nytt milliardselskap som får overført de trønderske vindkraftverkene, alle eiendommene og de ulike Ohmia-selskapene som blant annet tilbyr elbillading for borettslag og ulike energiløsninger for næringslivet.

Verdiene i dagens Trønderenergi har blitt verdsatt til mellom 13 og 14 milliarder kroner, og det nye selskapet vil få overført omtrent halvparten av dette.

Milliardinvestering

Det Stavanger-baserte investeringsfondet Hitecvision går på sin side inn med det tilsvarende i penger, noe som tilsier en investering på opptil syv milliarder kroner.

Gjersvold får med seg flesteparten av dem som i dag ansatt i Trønderenergi over i det nye selskapet, som ved oppstarten vil ha rundt 250 ansatte.

Planene om det nye selskapet har allerede blitt vedtatt av styret i Trønderenergi, men må også godkjennes av eierkommunene før det endelig kan etableres.