Det viser tall fra den europeiske strømbørsen Nord Pool.

Dermed er prisen i Midt-Norge denne dagen, og alle dagene den siste måneden, betydelig under ett av hovedkravene fra demonstranter over hele landet tirsdag, om maks 35 øre per kWh.

LO i Trondheim sto som arrangør av markeringen på vegne av Industriaksjonens strømprisallianse. Tilsvarende markeringer ble holdt en rekke steder i landet, blant annet Verdal.

Strømprisen i Midt-Norge har, sammen med strømprisen i Nord-Norge, vært billigst i Norge og delvis i Europa i mange uker nå. Flere dager er det ti ganger så dyr strøm sørover i Norge som i Midt-Norge og Nord-Norge.

Dette skyldes at det er ganske jevnt oppfylte vannmagasin i landsdelen, det er en økende vindmølleproduksjon de siste årene og det kan komme strøm fra nabolandene, der produksjonen også har gått bra i vinter.

På grunn av kapasitetsproblemer er det også begrensninger på å sende strøm sørover i Norge, så det skaper en spesiell situasjon i Midt-Norge og Nord-Norge.

Høyest i sør

Tallene fra Nord Pool er uten nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene, samt en merverdiavgift på 25 prosent.

Onsdag blir det høyest strømpriser i Sørvest-, Vest- og Sørøst-Norge, med 109,97 øre per kWh. Mellom klokken 8 og 9 på morgenen vil strømprisen der ligge på 1,20 kroner per kilowattime (kWh). I Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,18 kroner per kWh på sitt høyeste.

Den laveste kWh-prisen onsdag blir mellom klokken 2 og 3 på natten i Midt- og Nord-Norge, da på 0,12 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,01 kroner.

Mandag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,20 og 0,12 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,81 og 0,43 kroner per kWh.