Samtidig har Trondheim kommune varslet at de vurderer å gi et overtredelsesgebyr til fire av firmaene som er involvert i byggingen av prosjektet.

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge står for salget av leilighetene i Elvegata 5b, som ligger ved gangbrua fra Kalvskinnet til Nidarø. Den første lagt ut for salg er toppleiligheten. I annonsen beskrives den som unik, med fantastisk beliggenhet og gode sol- og utsiktsforhold.

Eiendomsmegler Christer Aabø skriver i en e-post til Adresseavisen/MN24 at det har vært stor interesse for den.

– Statistikken fra Finn.no viser at boligen har langt flere visninger enn forventet, faktisk over 12 000 unike visninger siden den ble lagt ut skjærtorsdag, skriver Aabø.

foto
Eiendomsmegler Christer Aabø i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Foto: Eiendomsmegler 1 Midt-Norge

Leiligheten på 139 kvadratmeter har en prisantydning på 13,5 millioner kroner.

– Dette er en bolig med god standard og sjelden beliggenhet, hvilket gjør at den også ligger i et høyt prissjikt. Den appellerer derfor til en kjøpesterk gruppe som ønsker å bo både godt og sentralt, skriver Aabø.

De fire andre leilighetene vil bli lagt ut for salg på forsommeren.

– Ferdigattest under tvil

Ombyggingen av kontorbygget i Elvegata fikk igangsettingstillatelse allerede i 2016. Adresseavisen har tidligere skrevet om prosjektet og at tre av leilighetene ble solgt, men at kjøperne ble løst fra salgene i 2018.

Byggesakskontoret startet tilsyn med prosjektet i 2018, etter å ha fått bekymringsmeldinger. Etter fire år med tilsyn ga kommunen i mars i år ferdigattest, og dermed kan folk flytte inn i leilighetene.

I begrunnelsen til ferdigattesten oppsummerer byggesakskontoret at «tilsynet har avdekket alvorlige mangler på sentrale fagområder, blant annet brannsikkerhet, fuktsikring og konstruksjonssikkerhet».

foto
Utsikt fra terrassen ut mot Nidelva og Nidarø. Det er også fiskerett. Foto: Jens Martin Nervik, H5Property

Når de likevel har gitt ferdigattest, begrunnes det med at bygget det siste året har gått gjennom en omfattende tilstandsanalyse, og at kommunen forstår det er gjort en seriøs utbedring av mangler.

I den avsluttende tilsynsrapporten fra mars i år, skriver byggesakskontoret at de gir ferdigattesten under tvil:

«Byggesakskontoret er fortsatt ikke hundre prosent trygg på at alle kravene er ivaretatt i tråd med byggteknisk forskrift, så ferdigattesten gis nå med betydelig grad av tvil.»

– Har reklamasjonsrettigheter

Leder for tilsyn ved byggesakskontoret, Odd Morten Hansen, svarer slik på spørsmålet om hvordan eventuelle kjøpere skal tolke dette:

– Vi har sagt det vi ønsker å si om bygget. Det er ikke gitt at alt er i orden, selv om vi har gitt ferdigattest. Men det gjelder i alle saker. Vi må legge til grunn de opplysningene vi får. Gitt historien, så er det grunn til å si at vi gir ferdigattest med en grad av tvil.

Eiendomsmegler Christer Aabø opplyser at ferdigattesten og begrunnelsen for vedtaket ligger ved salgsoppgaven.

– Dersom det er spørsmål knyttet til dette, vil vi selvsagt svare på de spørsmål interessentene måtte ha.

– Byggesakskontoret skriver at ferdigattesten gis med betydelig grad av tvil. Hvordan skal eventuelle kjøpere tolke dette?

– Byggesakskontoret har gjort konkrete vurderinger av den fremlagte dokumentasjonen i byggesaken, både fra tiltakshaver og underleverandører. Etter en ny gjennomgang fra de ansvarlige foretakene skriver byggesakskontoret i sin begrunnelse for vedtaket at de føler seg tilstrekkelig trygg i saken til å gi ferdigattest.

– Hvordan skal potensielle kjøpere være sikre på at alt er i orden nå?

– Det har vært historikk med eiendommen i Elvegata 5b. Som megler må vi forholde oss til ferdigattesten og de vurderinger byggesakskontoret har gjort. Skulle det i ettertid vise seg at boligen har mangler, har kjøper reklamasjonsrettigheter i henhold til avhendingsloven.

– Hva er megleres ansvar for at opplysningene om tilstanden til boliger i prospekt og annonser er riktige?

– Som eiendomsmegler har vi ansvar for at opplysningene i prospektet og annonseringen er korrekt. Eiendomsmegler er imidlertid ikke bygningssakskyndig, og vi er derfor prisgitt at de ansvarlig utførende har utført arbeidene etter den gjeldende tekniske forskrift. Når byggesakskontoret har vurdert prosjektet til å være utført på en tilfredsstillende måte og gir saken ferdigattest, må vi forholde oss det, skriver Aabø.

Utbyggingsselskap og tiltakshaver, Elvegata 5b, er eid av Leif Lenes. Han kommenterer at ferdigattesten er gitt under tvil på denne måten i en e-post:

– En ferdigattest gis når bygg er godkjent. Da finnes ingen tvil. Er man i tvil, gis ingen ferdigattest. Det blir jo som om man gir ut et sertifikat til en sjåfør samtidig som man sier «vi tviler på om han kan kjøre bil!»

Lenes skriver også at byggesakskontoret har mottatt en omfattende dokumentasjon på prosjektering og sjekklister fra utførende firma.

Varsler overtredelsesgebyr

Byggesakskontoret har også sendt varsel til fire firma som har vært involvert i prosjektet, at de vil ilegge dem overtredelsesgebyr for forsettlig eller uaktsomt brudd på plan- og bygningsloven. Overtredelsesgebyr er en straffelignende reaksjon, som kommer i tillegg til eventuelle pålegg og tvangsmulkter.

– Når vi kommer med et varsel om overtredelsesgebyr, da har i utgangspunktet vi vurdert at det er grunnlag for å gi det. Hvis vi så får opplysninger som gjør at vi vurderer det annerledes, kan vi endre gebyret, sier Hansen på Byggesakskontoret.

Byggesakskontoret venter med å gi eventuelle gebyr til de har fått merknader til varslene fra firmaene. To av firmaene som har fått varsel er eid av Lenes. Har svarer ikke på hva han vil skrive til kommunen i merknaden. Eieren av ett av de andre firmaene opplyser at han er uenig i begrunnelsen for et eventuelt overtredelsesgebyr.

Hansen opplyser at byggesakskontoret utsteder rundt fem til ti overtredelsesgebyrer årlig. I fjor ble det gitt fem.