Okea verdsatt til 2,1 milliarder kroner etter børsdebuten

foto