Tenker man på Hitra og Frøya, tenker man på havbruket. Bedrifter som SalMar, Åkerblå, Nutrimar, Måsøval, Lerøy og mange, mange flere har tjent seg gode pengesummer på det store blå.

Men suksess for havbruksnæringa er ikke nødvendigvis utelukkende for dem. Mange andre bedrifter i Øyregionen forteller at de har fått gode muligheter til vekst og omsetning som følger av oppdrag koblet til havbruket.

Daglig leder i El-Konsult, Roar Utseth, forteller at alle de store prosjektene de jobber med per dags dato er knyttet til havbruket, og genererer en stor del av omsetninga for bedriften:

– Havbruksnæringa for oss er veldig, veldig viktig. Vi har mange oppdrag som er både direkte og indirekte knyttet til havbruk. Med indirekte mener jeg kunder som igjen leverer til havbruket, som slakterier og slikt.

– Alt er relatert til laksen

Firmaet feirer neste år 20 års jubileum, og har vokst seg stødig opp og fram i bransjen. I dag er de lokalisert på Dolmøya, rett ved Frøyatunnelen.

– Eksempler på oppdrag vi får innen havbruk er å legge strøm fra flåter og ut, det er jo mye strøm på merdene på oppdrettssida, mye på slakteri. Vi har hatt en del oppdrag i Nutrimar, så har vi en del i Kystteknikk Yards, totalt har vi bygd tolv båter til dem. Det skaper mye arbeid for oss, og det henger sammen. Og jeg tror at private er litt oppdrettsrelatert, de tjener godt og pusser opp, sier Utseth.

foto
Roar Utseth, daglig leder i El-Konsult, forteller at alle de store prosjektene de har i dag er knyttet til havbruket. Foto: Julie Dønnem Lillevik

El-konsult driver med oppdrag i service på privatmarkedet, boliger, industri, næringsbygg, maritimt og havbruk. I Øyregionen er laksen en rød tråd, mener Utseth:

– Jeg vil nesten tørre påstå at alt i Øyregionen er relatert til laksen, om man kan dra den så langt. Det er lite som skjer utenom, alt er ikke direkte knyttet, men mye indirekte. Er det bra aktivitet i havbruket, er det veldig bra for oss. Vi har store deler av vår omsetning takket være den store aktiviteten. Når det er aktivitet der, er det også hos oss.

Kan du anslå ca. hvor mye av omsetninga deres er relatert til havbruk?

– Det er ganske vanskelig å si sånn akkurat, men indirekte er det vel 70 til 80 prosent av omsetninga vår. Folk pusser opp hjemme fordi de tjener godt i havbruket. Direkte koblet opp mot havbruk er det vel 50 til 60 prosent. Vi har bra med arbeid til den næringa.

Viktig inntektskilde for dere?

– Uten tvil. I og med at det er 50 til 60 prosent av omsetninga, så er det jo det.

90 prosent

En av de firmaene som leverer mye innen havbruk, er Frøya Transportsenter.

– Vi har 90 prosent av omsetninga vår koblet mot havbruket. Det er ikke bare å kjøre fisken, men emballasjer, nøter og annet utstyr. Det er mye innen havbruket. Vi kjører også diesel og bensin ikke bare privat, men leverer også til havbruket, sier daglig leder Stig Sæther.

Det får spesielt mange oppdrag som har med havbruket og maritimt å gjøre, og Sæther forteller at det bidrar mye i deres drift:

– Skjer det ikke noe der, er det også dødt hos oss. Vi leverer mye til havbruket, ikke bare fisk, men utstyr til havbruket også. Det er mange innvirkninger.

foto
Stig Sæther, Daglig leder i Frøya Transportsenter, sier de har 90 prosent av omsetning koblet til havbruket. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Lars Otto Eide

– Livnæringa i Øyregionen

Også Kymar Elektro, på Sandstad, får en del havbruksrelaterte oppdrag. Daglig leder, Ulrik Haugen, forteller at havbruket er en viktig inntekstkilde også for dem:

– Det er klart det er en stor del av omsetninga, det er det vi satser på og. I dag utgjør det ca. 25 til 30 prosent av omsetninga vår.

Så det er også bra for dere at det er stor aktivitet i havnæringa?

– Ja. Det er det vi satser på nå, fordi det er det som er livnæringa her i Øyregionen.

– Går godt på grunn av havbruket

Rørleggerfirmaet Sæther VVS meddeler til Hitra-Frøya at de også har en stor del av omsetninga takket være havbruket.

– Vi kan si at har det ikke vært for havbruket, har det ikke vært stor aktivitet for oss heller. Fordi det har mange innvirkninger rundt det, det bygges boliger, kommunale bygg og skoler og slikt som vi jobber med. Det er ikke bare havbruksnæringa, men alt rundt det. Det går godt med mange på grunn av at vi har ei havbruksnæring som er sterk og stor, sier Harald Sæther, daglig leder og rørleggermester.

Sæther forteller at akkurat oversikt over hvor stor andel av omsetninga som ligger fra havbruksrelaterte oppdrag, er noe usikkert:

– Men det er klart at går det bra der, går det bra her. Har vi ikke hatt havbruksnæringa har det vært tynt i grendene med det ene og det andre.