Innholdet i kontrakten er så hemmelig at fungerende konsernsjef i Q-Free, Roar Østbø, verken kan si hvordan overvåkingsutstyret virker, eller på hvilken militærbase det skal brukes.

- Det er teknologi som vi utviklet i fjor, men på grunn av kunden kan vi ikke si hva som er nytt, sier Østbø til Adresseavisen.

Systemet heter Vicads Video Management System, og skal brukes til å overvåke en større amerikansk militærbase, ifølge en børsmelding.

Hemmelig sted

Avtalen er inngått med det amerikanske militæret, men Østbø kan ikke si hvilken våpengren de har fått kontrakt med. Han kan heller ikke si om basen ligger i USA eller i et annet land.

- Vi leverer og installerer systemet, men det er kunden som opererer det, sier han.

Kontrakten er på 13 millioner kroner, og er inngått gjennom Q-Frees heleide datterselskap Prometheus Security Group Global. Den har også en opsjon på forlengelse verdt fem millioner kroner.

Nytt marked

Avtalen er et steg inn i et helt nytt marked for Q-Free, som tradisjonelt leverer bomløsninger og andre transportsystemer.

Prometheus Security Group Global ble i år skilt ut fra Q-Frees amerikanske datterselskap Open Roads, som selskapet overtok i 2014.

Open Roads leverer både avanserte trafikksystemer og videobaserte overvåkingssystemer, og Østbø sier at det nye selskapet Prometheus skal rendyrkes inn mot sikkerhetsbransjen.

- Dette er en liten ordre i det som er et gigantisk marked. Foreløpig har vi fått kontrakter på til sammen 50–60 millioner kroner, men vi håper å kunne vokse videre, sier Østbø.

Han sier at dette området ligger utenfor Q-Frees kjernevirksomhet, men at de ikke har planer om å selge det nye datterselskapet. Han sier at de ser på det som et interessant marked fremover.

- Dette er utstyr som også kan brukes andre steder, og vi prøver å komme oss inn i markeder andre steder i verden enn i USA, sier han.

Omstrukturering

Q-Free-ledelsen varslet i desember en omstrukturering for å gjøre selskapet om fra et veiprisingsselskap til et selskap med fokus på såkalte intelligente trafikksystemer (ITS).

Q-Free er mest kjent som et bombrikkeselskap, mens ITS blant annet dreier seg om trafikkovervåkning, styring av lyskryss, parkeringsløsninger og lignende.

Charlotte Brogren Karlberg ble nylig valgt til styreleder i Q-Free, etter at flere eiere krevde ekstraordinær generalforsamling for å velge nye styremedlemmer.

Tidligere styreleder Terje Christoffersen trakk seg med øyeblikkelig virkning i november i fjor.