Det Frøya-baserte oppdrettskonsernet kaller selv andre kvartal i år for et blandet kvartal, i en melding sendt til Oslo Børs.

Salmar hadde inntekter på 1,799 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 55 millioner mer enn i samme kvartal i fjor.

«Aktivitetene i segment Midt-Norge og segment Rauma er fremdeles preget av utfordringer knyttet til lus og PD. Håndteringen av situasjonen er kostnadsdrivende og påvirker resultatet for segmentene», skriver Salmar i børsmeldingen.

Redusert overskudd

Resultatet før skatt er på 257,2 millioner kroner i andre kvartal, og det er 56 millioner dårligere enn i samme kvartal i fjor.

Gjennomsnittlig laksepris var på 39,56 kroner per kilo i første halvår i år. Den var høyere og på 43,94 kroner per kilo i samme periode i fjor.

Slaktet færre laks

Salmar slaktet 34 800 tonn fisk i andre kvartal, 300 tonn mindre enn i samme kvartal i fjor. Det operasjonelle driftsresultatet endte på 335,1 millioner kroner, og er 112 millioner dårligere enn i fjor.

- Andre kvartal ble et blandet kvartal for Salmar-konsernet. Resultatet er fortsatt preget av ujevne resultater i våre matfisksegmenter, men med tilfredsstillende resultater fra salg og industriaktivitetene. Det er fortsatt en krevende biologisk situasjon - særlig i segmentene Rauma og Midt-Norge. Salgs- og videreforedlingsaktivitetene fortsetter den gode trenden og leverer samlet et godt resultat i kvartalet, sier konsernsjef Leif Inge Nordhammer i Salmar i meldingen.

Venter økt mengde

«Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av kvartalet er det ventet en vekst i det globale utbudet av atlantisk laks på rundt fire prosent i 2015, uendret fra tre måneder tidligere. Utbudet fra Norge antas å øke med fem prosent, slik at det for 2015 er ventet et samlet slaktevolum fra norske oppdrettere på i underkant av 1,26 millioner tonn». skriver Salmar om fremtidsutsiktene.

Witzøe hovedeier

Salmar er notert på Oslo Børs. Største eier er investeringsselskapet Kverva, som har en eierandel 53,4 prosent. Gustav Magnar Witzøe (22) og Gustav Witzøe (62) kontrollerer via selskapet Kvarv 98 prosent Kverva. Nest største aksjonær er Folketrygdfondet med en eierandel på 7,54 prosent.