Fra pasjon til penger

Pasjon drev henne til New York. Nå er det penger det handler om.