Torgkonas mor er død

Billedhugger Tone Thiis Schjetne ble 87 år gammel.

– Vi har en menneskelig fellesnevner som det er viktig at vi får bekreftet gjennom kunsten. Denne bekreftelsen blir stadig viktigere, etter som samfunnet blir mer umenneskelig. Vi må stadig bli minnet om vårt fellesskap. Om kunsten har en oppgave, så er det dette, sa Thiis Schjetne til Aftenposten i anledning sin egen 60-årsdag i 1988.