Venter 10000 enslige asylsøkerbarn på to år

UDI varsler at alle prognoser sprekker. De mest ressurskrevende av alle asylsøkere er barn under 18 år. Nå venter UDI 4500 enslige barn i år og 5500 neste år.

I den nedlagte militærleiren på Lista bor 140 ungdommer. Det er fortsatt flest enslige, mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan. 

Det vil si at det vil komme like mange enslige, mindreårige asylsøkere som det finnes barn under 18 år i Ålesund kommune.