Oppdraget:

Slipper ut over 520 000 tonn CO2

Ingen industri på land i Midt-Norge slipper ut mer CO2 enn Hydro Sunndal. Men det er bra for miljøet.

Aluminiumsverket på Sunndalsøra avgir over 530 000 tonn CO2 i året. Men i forhold til den store produksjonen som skjer ved hjelp av vannkraft, er dette bra for miljøet. - Det er kjempelurt at det er kraftintensiv industri i Sunndal og Norge for vi har så rene innsatsfaktorer, sier Sintefs klimeteknologidirektør Nils A. Røkke til Adresseavisen. 

Aluminiumsverket på Sunndalsøra er Europas største, men også det mest moderne. Derfor avgis det mindre klimagassutslipp fra aluminiumsverket her enn ved andre verk i verden per kilo aluminium. Dessuten kommer de enorme kraftmengdene som aluminiumsverket trenger - som er like mye som hele Trondheim kommune bruker - fra CO2-fri-produsert kraft.