Vil aktivisere flyktningungdommer

«Kjør for livet» ønsker å gi et aktivitetstilbud for unge, enslige asylsøkere som bor i mottak. Nå starter et pilotprosjekt i Meråker.

17. mai: Knut Ove Børseth i «Kjør for livet» ønsker å gi unge asylsøkere 17. mai-aktiviteter på asylmottak. I første omgang starter de opp et tilbud ved mottaket i Meråker. 

- Vårt mål er å gjøre tida i asylmottak litt bedre. Dette er en ungdomsgruppe som trenger hjelp, og hvis vi kan gjøre noe for å få dem inkludert, så vil vi gjerne bidra, sier Knut Ove Børseth, gründeren bak organisasjonen.