To av tre nye, unge sosialklienter kom fra Trondheim

I fjor økte antallet unge sosialhjelpsmottakere med 300 personer i landets ti største kommuner. Nesten 200 av dem var fra Trondheim.

På jobbjakt: Ingrid Aunli (22) ble ferdig med videregående skole i år. Nå mottar hun sosialhjelp mens hun leter etter jobb og får hjelp via Navs jobbhus på Lademoen. Hun er veldig motivert for en butikkjobb, og har erfaring fra det. 

Tallene gjelder unge mennesker mellom 18 og 24 år.