Kommentar

Derfor er p-hus under Torvet en dårlig idé

Formannskapet har åpenbart tro på å bygge luftslott, også under jorda.

Formannskapet vil ha en ny utredning om p-hus under Torvet.  Foto: Kjell A.Olsen

Rådmannen hadde lagt frem en lang og grundig begrunnelse for hvorfor han mener politikerne burde skrinlegge hele prosjektet. I årevis har det vært snakket om et mulig underjordisk parkeringshus i byens hjerte. Til tross for at flere av politikerne i formannskapet mener det er på tide å si at nok er nok, vedtok et flertall i formannskapet tirsdag at saken må utredes enda mer.