Sørtrønderen er fra Mars, nordtrønderen er fra Venus

Å fjerne fylkesgrensa blir det minste problemet når to fylker skal bli ett.

Går det som de ledende politikerne vil, er et todelt Trøndelag snart historie. Det vil overraske stort om dette skulle gå helt uten gråt og tenners gnissel. Det er mer enn grensa som skiller de to fylkene. Få steder er dette tydeligere enn i den politiske kulturen.