Kommentar:

Slik kan klimaet reddes

Det er to uker til verdens oppmerksomhet samles om klimatoppmøtet i Paris. Her er ti forhold som vil spille roller på veien til nullutslipps-verden:

1. Mindre bruk av fossil energi. Brenning av fossile energibærere er hovedårsaken til klimakrisen, men har også æren for den enorme suksessen mennesker har hatt på jorden, særlig de to hundre siste årene. Uten kull, olje og gass hadde fattigdommen vært større og levestandarden, utviklingsnivået og antall mennesker ville vært betydelig lavere.