- Faren for radikalisering i Trondheim er veldig stor

Ismail Muhyadin mener vi ikke må være naive.

Radikalisering: - De som er i faresonen, bor gjerne sammen med enslige forsørgere. De kommer fra familier med dårlig økonomi. Det er ungdommer som har falt ut på skolen og er utenfor på fritiden, sier Ismail Muhyadin. 

Trondheim: Ismail Muhyadin er bystyremedlem (H), ungdomsarbeider og tidligere generalsekretær i Muslim Society Trondheim.