Håper på endelig avklaring om «Merakergodset»

Onsdag møtes Meraker Brug og åtte grunneiere til ny rettssak om store landområder i Meråker.

Gleder seg til saken. Tirsdag møttes de åtte grunneierne, som har gått til sak mot Meraker Brug, for å gjøre de siste forberedelsene. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Saken oppdateres.

- Saken må få gå sin gang, men jeg håper at vi endelig kan få en avklaring. Det vil være viktig for alle parter slik at vi kan komme videre, sier Meråker-ordfører Kari Anita Furunes (Sp).

LES OGSÅ: Utfordrer Astrup-Fearnleys Meråker imperium

LES OGSÅ: Avviser jord-kravet

I omtrent to år har rettstvisten bremset utviklingen av kommunen på grunn av delingsforbudet som omfatter den ca. 726 000 da store omstridte eiendommen. Mens tidligere meråker-ordfører Bård Langsåvold (Ap) vil være til stede i Frostating lagmannsrett for å følge saken, har ikke Furunes selv mulighet. Årsaken er et formannskapsmøte der kommunene behandler kraftsalg.

Tapte i jordskifteretten

De åtte grunneierne tapte saken mot Meraker Brug i Jordskifteretten men anket saken om eiendomsretten til omtrent en tredjedel av fjellkommunen Meråker inn for lagmannsretten. Striden handler om de ca. 726 000 da. store utmarksområder sentralt i fjellkommunen, ofte omtalt som «Merakergodset».

LES OGSÅ:

Tapte jordsaken mot Meraker Brug

Grunneierne tapte i jordskifteretten.


Tirsdag kveld møttes grunneierne for å gjøre de siste forberedelsene. Tore Øien, som er en av dem, sier alle de åtte vil være til stede i retten.

- Vi mener vi har en kjempegod sak. Vi gleder oss virkelig til å komme i gang, sier Tore Øien, som er en av grunneierne.

Nye bevis

Øien røper sammen med en av de andre grunneierne, Bjørn Strid, at de vil presentere mer dokumentasjon som skal underbygge kravet. det de har hevdet i retten; at det er bøndene og ikke Meraker Brug, som egentlig eier den omstridte grunnen.

- Det er snakk om opplysninger fra matrikkelen og grunnbøker. Vi vil også gå inn på kommunens rolle i denne saken, men det er dokumentene som bør avgjøre, sier Strid.

LES OGSÅ: Grunneierne forberedt på årelang strid i Meråker

LES OGSÅ: Dette dokumentet skal bevise at grunneierne har rett

Meraker Brug på sin side har hele tiden blankt avvist grunneiernes påstander og krav. Daglig leder i AS Meraker Brug, Per Hembre, legger ikke skjul på at de var fornøyd med utfallet i Jordskifteretten i vår og mente dommen der var riktig. Han håper på en avslutning på saken i lagmannsretten.

- Jeg håper at dette går mot slutten. Det er ikke fremtidsrettet å bruke mye tid på det som skjedde for 120 år eller mer siden, sier han.

Kontrollert av Astrup-familien

Mangemillionæren Hans Rasmus Astrup (75) har kontrollert bruket, en av landets største privateide grunneiendommer, i en årrekke. Han er nå styreleder både i Meraker Brug, i selskapet Astrup Fearnley AS og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup. Disse eier størsteparten av aksjene i bruket.

LES OGSÅ: Følger saken med argusøyne

LES OGSÅ: - Saken kan åpne for mange nye saker

LES OGSÅ: Ba retten avvise hevd

Hembre vet ikke hva tvisten og delingsforbudet har kostet bruket i kroner og øre, men understreker at det er snakk om et bunnsolid selskapet.

- Men det er klart dette har påvirket oss negativt. Derfor håper vi at vi får en avslutning nå, sier han.

 
    
      (Foto: Adresseavisen)

  Foto: Adresseavisen

Jordkrangelen i retten
 • Åtte grunneiere tapte i jordskifteretten sin sak om eiendomsretten til grunn som AS Meraker Brug hevder å eie.
 • AS Meraker Brug eier 88 prosent av arealet til Meråker kommune. De eier også store landområder blant annet i Stjørdal og Malvik. Totalt 1,3 millioner dekar.
 • Mangemillionæren Hans Rasmus Astrup (75) har kontrollert bruket i en årrekke og er nå styreleder både her, i selskapet Astrup Fearnley AS og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup. Disse eier størsteparten av aksjene i bruket. I stiftelsens formål heter det blant annet: «Stiftelsen har et spesielt ansvar for å forestå og sikre driften av Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst».
 • Rettstriden står om store deler av den 726000 dekar store eiendommen med gårds- og bruksnummer 49/1 i Meråker. Det omstridte området utgjør ca. 1/3 av Meråker kommune
 • AS Meraker Brug har avvist alle saksøkernes krav.
På forsiden nå