Privatskole vil øke prisen

Nidaros idrettsungdomsskole ønsker flere elevplasser og mulighet til å ta høyere skolekontingent.

Privatskole: Nidaros idrettsungdomsskole ble etablert i 2005, og tilbyr elevene en time fysisk aktivitet hver dag. 

Men både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet sier nei.