Kommentar:

Tre nye steder som forandrer Trondheim

Byen trenger arenaer som bryter ned skillet mellom universitet, folk og by.

Folkelig: Sosiologisk Poliklinikk feirer ettårsdag og kan med kontor i et gammelt butikklokale i Midtbyen skryte på seg å bringe sosiologien til folket. Professor Aksel Tjora er initiativtaker. 

Ambisjonene for hva slags by Trondheim skal være, er skyhøye. Teknologihovedstaden. Byen der forskning, teknologi og mennesker smelter sammen. En kreativ by som gir inspirasjon til gründere. En kulturby der det brytes meninger på mange ulike arenaer. En urban puls der folk bruker byen til mer enn handel og jobb. Et universitet som setter sitt sterke preg på byen.