St. Olav kan komme til å kutte 30 stillinger i rus og psykiatri

Psykiatri og rus må kutte med 20 millioner. Dette kommer i tillegg til andre betydelige kutt ved St. Olavs Hospital for neste år.

- Ett alternativ kan være å utsette sparingen til Molde sykehus, sier Nils Kvernmo. Men da må Helse Midt gi grønt lys for det. For første gang i budsjettprosessen åpner han for at psykiatri likevel ikke skjermes. 

St. Olavs Hospital er i gang med en svært krevende budsjettprosess, så krevende at styredokumentene ikke har vært klare før sen kveld dagen før styremøtet. Dokumentene viser at sykehuset har en utfordring, som det heter, på nesten 600 millioner kroner.