Redder Tiller videregående skole

Tiller videregående skole blir ikke lagt ned. Det har Opplæringskomiteen vedtatt.

Opplæringskomiteen sier nei til fylkesrådmannens forslag om å legge Tiller vgs. inn i en ny storskole i Trondheim øst. 

Dermed går et flertall av fylkespolitikerne imot forslaget fra fylkesrådmannen som ble lagt frem tidligere i november.