Folk:

Forbereder samisk byfest

Den samiske kulturen skal virkelig gjøre seg gjeldende i Trondheim neste år, lover Ida Marie Bransfjell.

– Det er et jubileum, men jeg håper det kan bli starten på noe nytt. At det kan bli mer forståelse og utveksling på tvers av den samiske og den norske kulturen, sier Ida Marie Brandsfjell som forbereder hundreårsjubileet for det første samelandsmøtet i Trondheim i 2017. 

– Trondheim har en viktig betydning i samisk historie, som få er klar over. Jeg håper at byen kan bli farget av den samiske kulturen neste år, og at vi kan få mer gjensidig forståelse for hverandre og minske avstandene. Jeg vil at alle skal få være en del av jubileet. Vi skal synliggjøre mangfoldet i samisk språk og kultur, og bringe frem en nasjonal stolthet, sier Bransfjell, som er prosjektleder for Tråante 2017.