Slik sparer de blåblå 40 millioner kroner på årets statsbudsjett:

Regjeringen tar minstepensjonen fra mange innvandrere

Rundt 500 eldre innvandrere som kom til Norge på familiegjenforening, rammes av ny lovendring. Iran Dar Tabriz (85) på Saupstad står nå uten minstepensjon.

Fratatt minstepensjon: Iran Dar Tabriz (85) står ofte ved vinduet i leiligheten ved Saupstadsenteret. Når hun nå ikke lengre får supplerende stønad, det vil si en slags minstepensjon, er hun blitt bedt om å søke sosialhjelp. 

Lovendringen trådte i kraft 1. januar i år.