- Trønderbanen før planen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at arbeidet med å elektrifisere Trønderbanen er foran skjema.

Her presenterer Ketil Solvik-Olsen jernbanereformen som blant annet sørger for at Trønderbanen og Meråkerbanen skal ut på anbud.