Folk:

Om brubyggeren Betzy

Hun var kvinnesaksforkjemper, politiker, seksbarnsmor og Norges første kvinnelige fabrikkinspektør. Magnhild Folkvord har skrevet en ny biografi om Betzy Kjelsberg.

Rett på sak: Forfatter og journalist Magnhild Folkvord er aktuell med ny biografi om Betzy Kjelsberg. Folkvord skal være til stede på lanseringsarrangement i Stavanger 8. mars og i Oslo 9. mars. 17. mars er det planlagt et stort arrangement i Drammen, hvor Kjelsberg bodde store deler av livet. 

Med boka, som har undertittelen «feminist og brubyggjar» tegner Folkvord et bilde av en sentral person i den norske kvinnebevegelsen på 1900-tallet.