Vil stenge privatskole i Trondheim

Utdanningsdirektoratet trekker godkjenningen til privatskolen Nidaros idrettsungdomsskole. 150 elever mister trolig skoleplassen fra høsten av.

Må stenge: Den private ungdomsskolen på Tiller, Nidaros idrettsungomdomsskole, må stenge når skoleåret er omme. Det har Utdanningsdirektoratet vedtatt. De har ikke lenger tillit til at styret har evne og vilje til å drive skolen i tråd med regelverket. 

- Vi har i tilsynet funnet at styret har drevet bevisst i strid med regelverket. Vi har avdekket brudd på alle kontrollerte områder. Vi har også avdekket uforsvarlig økonomiforvaltning. Grunnen til at vi trekker godkjenningen er at vi ikke har tillit til at styret har evne og vilje til å drive skolen i samsvar med regelverket i fremtiden, sier Bente Barton Dahlberg, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet (Udir).