150 elever kan miste skoleplassen

150 elever mister skoleplassen ved Nidaros idrettsungdomsskole hvis skolen må stenge.

Usikkert: Det er nå Kunnskapsdepartementet som avgjør om Nidaros idrettsungdomsskole med rundt 150 elever får leve videre. Utdanningsdirektoratet vil stenge skolen. 

Nå er Trondheim kommune i beredskap for å ta imot elevene.